Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag

 

Ik zie uit naar de dag
die straks komen zal, 
als Jezus komt.
En we horen de klank,
van bazuingeschal. 
Als Jezus komt.


Zie Hij komt al op de wolken.
Met heerlijkheid en eer.
En dan buigen alle volken.
Met eerbied voor hem neer.

 

Refrein:
En we zingen hielig heilig heilig is de Heer.
Heilig heilig heilig is de Heer.
En we zingen heilig heilig heilig is de Heer.
De almachtige die was en is en komt.

 

Ik zie uit naar de dag
die straks komen zal, 
als Jezus komt.
En we horen de klank,
van bazuingeschal. 
Als Jezus komt.
Een nieuwe hemel en een aarde,
zonder ziekte, zonder pijn.
Zonder honger, zonder oorlog
Wat heerlijk zal dat zijn.

 

Refrein

 

Maar ik weet dat uw dag,
die straks komen zal.
niet eerder komt.
En ik weet dat de klank,
van bazuingeschal,
niet eerder komt.
Voor dat alle mensen weten,
wat Jezus heeft gedaan.
Daarom gaf hij ons de opdracht,
de wereld in te gaan.

 

En we zingen Jezus Jezus Jezus is de Heer.
Jezus Jezus Jezus is de Heer.
En we zingen Jezus Jezus Jezus is de Heer.
De almachtige die was en is en komt
.

 

Dit lied is een verlangen naar de dag dat Jezus terug komt. Dit lied beschrijft hoe die dag er uit ziet. Het beschrijft misschien maar een klein stukje van hoe het er uit gaat zien. Maar één ding weten we wel, dat het een dag vol glorie en heerlijkheid voor God is. Maar ook voor Zijn kinderen. God zal op die dag dan alle eer krijgen die Hem toe komt want elke knie zal dan voor Hem buigen. Wanneer Jezus terug komt weten we niet. In de Bijbel staat er wat over geschreven.

 

In Mattheus 24:14 staat dat het Evangelie van het Koninkrijk vertelt zal worden over de hele wereld tot een getuigenis. Dan pas zal er een einde aan komen. Hierin wordt dus duidelijk dat het Evangelie van het Koninkrijk eerst tot een getuigenis vertelt zal worden over de hele wereld en dat Jezus pas dan terug komt. Het Evangelie van het Koninkrijk is verzoening, bevrijding en genezing. Dat wat zichtbaar wordt als God aan het werk gaat. En dat Evangelie zal tot getuigenis moeten komen. Ik denk dat als mensen het Koninkrijk van Jezus zien dat dat zo’n groot getuigenis is dat ze daar niet om heen kunnen. Het is dus belangrijk dat we getuigen van wat Jezus heeft gedaan. 

 

En als alle volken dit weten, dan zal Jezus pas terug komen. En tot die tijd mogen we het Koninkrijk uitdelen en uitbreiden. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom