Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag

 

Ik zie uit naar de dag
die straks komen zal, 
als Jezus komt.
En we horen de klank,
van bazuingeschal. 
Als Jezus komt.


Zie Hij komt al op de wolken.
Met heerlijkheid en eer.
En dan buigen alle volken.
Met eerbied voor hem neer.

 

Refrein:
En we zingen hielig heilig heilig is de Heer.
Heilig heilig heilig is de Heer.
En we zingen heilig heilig heilig is de Heer.
De almachtige die was en is en komt.

 

Ik zie uit naar de dag
die straks komen zal, 
als Jezus komt.
En we horen de klank,
van bazuingeschal. 
Als Jezus komt.
Een nieuwe hemel en een aarde,
zonder ziekte, zonder pijn.
Zonder honger, zonder oorlog
Wat heerlijk zal dat zijn.

 

Refrein

 

Maar ik weet dat uw dag,
die straks komen zal.
niet eerder komt.
En ik weet dat de klank,
van bazuingeschal,
niet eerder komt.
Voor dat alle mensen weten,
wat Jezus heeft gedaan.
Daarom gaf hij ons de opdracht,
de wereld in te gaan.

 

En we zingen Jezus Jezus Jezus is de Heer.
Jezus Jezus Jezus is de Heer.
En we zingen Jezus Jezus Jezus is de Heer.
De almachtige die was en is en komt
.

 

Dit lied is een verlangen naar de dag dat Jezus terug komt. Dit lied beschrijft hoe die dag er uit ziet. Het beschrijft misschien maar een klein stukje van hoe het er uit gaat zien. Maar één ding weten we wel, dat het een dag vol glorie en heerlijkheid voor God is. Maar ook voor Zijn kinderen. God zal op die dag dan alle eer krijgen die Hem toe komt want elke knie zal dan voor Hem buigen. Wanneer Jezus terug komt weten we niet. In de Bijbel staat er wat over geschreven.

 

In Mattheus 24:14 staat dat het Evangelie van het Koninkrijk vertelt zal worden over de hele wereld tot een getuigenis. Dan pas zal er een einde aan komen. Hierin wordt dus duidelijk dat het Evangelie van het Koninkrijk eerst tot een getuigenis vertelt zal worden over de hele wereld en dat Jezus pas dan terug komt. Het Evangelie van het Koninkrijk is verzoening, bevrijding en genezing. Dat wat zichtbaar wordt als God aan het werk gaat. En dat Evangelie zal tot getuigenis moeten komen. Ik denk dat als mensen het Koninkrijk van Jezus zien dat dat zo’n groot getuigenis is dat ze daar niet om heen kunnen. Het is dus belangrijk dat we getuigen van wat Jezus heeft gedaan. 

 

En als alle volken dit weten, dan zal Jezus pas terug komen. En tot die tijd mogen we het Koninkrijk uitdelen en uitbreiden. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom