Opwekking 151 - Laat ons juichen, laat ons zingen

 

Laat ons juichen, laat ons zingen,
maak voor Hem nu een nieuw lied.
Laat ons juichen, laat ons zingen,
maak voor Hem nu een nieuw lied.
Ik zal Hem prijzen,
want Hij heeft glansrijk gezegevierd.


I will celebrate, sing unto the Lord.
I will sing to Him a new song.
I will celebrate, sing unto the Lord.
I will sing to Him a new song.
I will praise Him
for He has triumphed victoriously
.


Laten we vieren dat Jezus overwon. Laten we vieren dat Jezus heeft gezegevierd. Als we naar kampioenschappen kijken, dat vieren we als Nederland overwint dan vieren we mee dat er gewonnen is. Als we kijken naar voetbalwedstrijden, dan vieren we met de voetballers mee dat ze overwonnen hebben.

 

Zo is dat ook met geloof. Jezus heeft overwonnen en daar mogen we blij mee zijn. En net zoals dat er met de voetbal mensen vieren dat er gewonnen is zonder dat zelf iets voor gedaan te hebben, mogen we ook met Jezus de overwinning mee vieren die Hij behaald heeft. Zonder dat we daar een aandeel in hebben gehad. We mogen delen in de overwinning en we mogen samen vieren dat Jezus overwonnen heeft. Nu kun je je afvragen hoe je dit dan viert. Dan kun je kijken naar wat dir lied zegt.

 

​Dit lied zegt dat we mogen zingen, mogen juichen, een nieuw lied mogen maken voor God en Hem prijzen. Dat zijn een aantal voorbeelden van hoe je de overwinning mee mag vieren. Ook in de Bijbel kunnen we hierover dingen terug vinden. Kijk maar naar Psalm 150. Maar bovenal is het belangrijk dat we niet uit het oog verliezen dat het om Jezus gaat en niet om ons feestje. Het gaat om Jezus en Hij moet alle eer krijgen. Er mag niemand meer eer krijgen dat Jezus. Laat daarom hierin de lofprijs voor Jezus voorop gaan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom