Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd

 

Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.
Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.

 

U bent mijn leven, mijn licht, 
ik zoek uw aangezicht. 
Aan uw voeten, dicht bij U 
kniel ik neer, kniel ik neer.


In dit lied belijd je naar God toe dat Hij Heer is. Heer in je huis, maar ook in je leven. In Psalm 27 gaat het ook over een huis. Daarin zegt David: En ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken: Dat ik mag wonen in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven. Dit is een verlangen dat David uitspreekt. Hij wil wonen in het huis van de Heere. Maar als jij woont in het Huis van de Heer, dan woont God ook als het goed is in jouw huis. Als jij een plek hebt in het huis van God, dan heeft God ook (automatisch) een plek in jouw huis. Het kan niet zo zijn dat jij je hart aan God hebt gegeven en je een plek in Zijn huis hebt gekregen en dat God niet Heer mag zijn in jouw huis. Als jij verlangt om, net als David, naar het wonen in Gods huis, dan moet je Jezus ook Heer laten zijn in dit aardse huis.

 

God zegt in de Bijbel tegen ons om Zijn aangezicht te zoeken. David zegt in Psalm 27: ‘Mijn hart zegt tegen U wat U zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht Heer.’ Davids hart verlangd er om het aangezicht van God te zoeken. Net zoals God in de Bijbel tegen ons zegt. Gods aangezicht zoeken kun je zien als: zoeken naar God. Laten we steeds weer op zoek gaan naar God, naar wat God zegt. Als je neerknielt bij God, dichtbij Zijn hart dan zul je Hem vinden. Daar waar jij Hem zoekt en dichtbij Hem komt, zul je Hem vinden. 
In dit lied komt vaak het knielen naar voren. In psalm 95 wordt gezegd waarom je zou knielen. Daarin stat: ‘Laten zij knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft, want Hij is onze God en wij zijn schapen.’ Knielen dus omdat God onze God is en Hij onze Herder is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom