Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd

 

Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.
Ik kniel neer en belijd:
U bent Heer in dit huis.

 

U bent mijn leven, mijn licht, 
ik zoek uw aangezicht. 
Aan uw voeten, dicht bij U 
kniel ik neer, kniel ik neer.


In dit lied belijd je naar God toe dat Hij Heer is. Heer in je huis, maar ook in je leven. In Psalm 27 gaat het ook over een huis. Daarin zegt David: En ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken: Dat ik mag wonen in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven. Dit is een verlangen dat David uitspreekt. Hij wil wonen in het huis van de Heere. Maar als jij woont in het Huis van de Heer, dan woont God ook als het goed is in jouw huis. Als jij een plek hebt in het huis van God, dan heeft God ook (automatisch) een plek in jouw huis. Het kan niet zo zijn dat jij je hart aan God hebt gegeven en je een plek in Zijn huis hebt gekregen en dat God niet Heer mag zijn in jouw huis. Als jij verlangt om, net als David, naar het wonen in Gods huis, dan moet je Jezus ook Heer laten zijn in dit aardse huis.

 

God zegt in de Bijbel tegen ons om Zijn aangezicht te zoeken. David zegt in Psalm 27: ‘Mijn hart zegt tegen U wat U zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht Heer.’ Davids hart verlangd er om het aangezicht van God te zoeken. Net zoals God in de Bijbel tegen ons zegt. Gods aangezicht zoeken kun je zien als: zoeken naar God. Laten we steeds weer op zoek gaan naar God, naar wat God zegt. Als je neerknielt bij God, dichtbij Zijn hart dan zul je Hem vinden. Daar waar jij Hem zoekt en dichtbij Hem komt, zul je Hem vinden. 
In dit lied komt vaak het knielen naar voren. In psalm 95 wordt gezegd waarom je zou knielen. Daarin stat: ‘Laten zij knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft, want Hij is onze God en wij zijn schapen.’ Knielen dus omdat God onze God is en Hij onze Herder is.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom