Opwekking 149 - Heer, U riep mij

 

Heer, U riep mij
om met vreugde in uw dienst te staan.
Heer, U schiep mij
en U bent het doel van mijn bestaan.
En mijn vreugde neemt toe,
als ik het goede doe,
daarom strek ik mij in liefde uit naar U.
Ja, ik hef mijn handen tot U op
en prijs uw naam.
Ik verbind mij met degenen
die hier naast mij staan.
En mijn vreugde neemt toe,
als ik het goede doe,
daarom strek ik mij in liefde uit naar U.

Als God de grond van je bestaan is dan heb je ook Gods vreugde als grond onder je voeten. Als Hij jouw doel is, en je in Zijn plan leeft, dan zul je vreugde ervaren. Vreugde die God je geeft, de vreugde die God heeft als je in Zijn plan wandelt. Als je in Gods dienst staat zul je vreugde ervaren. Vreugde om verschillende redenen. Maar je kunt ook te maken krijgen met tegenslagen, met dingen die je juist geen vreugde geven. Ik kan me voorstellen dat het dan lastig is om je vreugde te blijven vasthouden, om steeds op zoek te blijven gaan naar de vreugde die God je geeft. Maar uiteindelijk ligt die vreugde niet ver weg. Want als God de grond van je bestaan is, dan ligt daar je vreugde als het minder leuk is. Of het nu moeilijk is of dat je juist veel vreugde ervaart, als God de grond van je bestaan is, is er altijd een bron van vreugde. Dan mag je uit die Bron je vreugde halen.


Als je steeds de vreugde uit God haalt dan kun je je ook steeds uitstrekken naar Zijn liefde, dan kun je blijven volhouden in het bewandelden van het pad dat God voor jou uitgekozen heeft. Laat God steeds je vreugde blijven zodat je kunt volharden in de wedloop dat voor je ligt. Blijf je daarin ook steeds uitstrekken naar God en naar Zijn liefde zodat je Zijn liefde kunt ontvangen en weer door kunt geven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom