Opwekking 548 - De muziek vervaagt

 

De muziek vervaagt,
langzaam wordt het stil
en dan kom ik bij U.

 

Met mijn grootste wens
iets te geven, Heer,
waar U blij mee bent.


Ik geef U meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.

 

U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart.

 

Refrein:
Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen, Jezus.
Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee om ging,
want het gaat toch om U,
om U alleen, Jezus.

 

Onvolprezen Heer,
U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan.

 

Maar al ben ik zwak,
alles wat ik heb
leg ik voor u neer.

 

Ik geef u meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.

 

U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart.

 

Refrein 3x

 

In de aanbidding gaat het er om om bij het Vaderhart van God te komen. Om echt stil te staan bij God. Dat we ons niet focussen op wat er om ons heen gebeurd, maar dat we ons echt richten op God. In de aanbidding geef je God niet alleen een lied, je geeft Hem meer. In de aanbidding geef je jezelf als het ware. God verlangt niet naar een lied op zichzelf, maar Hij verlangt naar jou, naar jouw aanbidding. Je kunt God niet genoeg aanbidden. God is een onvolprezen Heer. Maar in de aanbidding wil God ook jou aanraken, jou bemoedigen. God ziet je, Hij kent je en doorgrond je. Ook in de aanbidding. 

 

Maar het belangrijkste is om terug te gaan naar het hart van aanbidding, naar het Vaderhart van God. En daarbij is het in de eerste plaats ook van belang dat de muziek vervaagd. Daar bedoel ik mee dat het in de aanbidding niet gaat om welke muziekband er speelt, maar dat het van belang is dat we God aanbidden. Voor aanbidding is er geen maatstaf. Het hoeft niet ergens aan te voldoen, het moet God recht doen. God verlangt niet naar de beste muziek, God verlangt naar jouw hart, naar jouw aanbidding voor Hem. Aanbidding dat vanuit je hart komt. Daar verlangd God naar. En daarbij mogen we ook weten dat God zoveel meer is dan wij kunnen beseffen, dat Hij onvolprezen is en dat we Hem steeds moeten blijven aanbidden. God verlangd naar je, naar jouw aanbidding. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom