Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid

 

Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
en wij gaan vrolijk voort.


Er was een moment in de geschiedenis van Israël dat Gods volk werd uitgeleid. Dat was toen ze onder de slavernij van Egypte bukten. Ze moesten elke dag hun best doen, elke dag genoeg stenen maken, elke dat genoeg werk verzetten en de zwepen knalden op het moment dat dit niet voldoende was. En toen kwam het moment dat God Zijn volk uitleidde uit Egypte.

 

Maar ook later was er nog een moment. Na de ballingschap werden ze eigenlijk ook weer uitgeleid, terug naar het beloofde land. En bij allebei die situaties kun je je wel voorstellen hoe blij het volk was. Toch is dit lied niet alleen een geschiedenislied, het is ook een lied voor ons nu. Jij en ik, wij worden ook uitgeleid, uitgeleid uit het land vol van zonden. Toen jij Jezus aannam, werd jij door God Zelf ook uit de slavernij van de zonde en van de wet weggehaald en ben je onderweg naar het beloofde land.

 

En hoe ga jij dan nu op weg? Juichen wij? Gaan wij echt met vreugde voort, of staan we er veel te weinig bij stil? De hele schepping juicht als zij ziet dat God ons in vrijheid stelt en ons meeneemt onderweg naar het beloofde land. Daarom gaan wij vrolijk onze weg, met Hem voorop en wij achter Hem aan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom