Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid

 

Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
en wij gaan vrolijk voort.


Er was een moment in de geschiedenis van Israël dat Gods volk werd uitgeleid. Dat was toen ze onder de slavernij van Egypte bukten. Ze moesten elke dag hun best doen, elke dag genoeg stenen maken, elke dat genoeg werk verzetten en de zwepen knalden op het moment dat dit niet voldoende was. En toen kwam het moment dat God Zijn volk uitleidde uit Egypte.

 

Maar ook later was er nog een moment. Na de ballingschap werden ze eigenlijk ook weer uitgeleid, terug naar het beloofde land. En bij allebei die situaties kun je je wel voorstellen hoe blij het volk was. Toch is dit lied niet alleen een geschiedenislied, het is ook een lied voor ons nu. Jij en ik, wij worden ook uitgeleid, uitgeleid uit het land vol van zonden. Toen jij Jezus aannam, werd jij door God Zelf ook uit de slavernij van de zonde en van de wet weggehaald en ben je onderweg naar het beloofde land.

 

En hoe ga jij dan nu op weg? Juichen wij? Gaan wij echt met vreugde voort, of staan we er veel te weinig bij stil? De hele schepping juicht als zij ziet dat God ons in vrijheid stelt en ons meeneemt onderweg naar het beloofde land. Daarom gaan wij vrolijk onze weg, met Hem voorop en wij achter Hem aan.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom