Opwekking 547 - Ik kan wel blijven zingen

 

Ik kan wel blijven zingen want U heeft mijn ziel bevrijd.
Ik kan wel blijven dansen want U liefde maakt mij blij.

 

Mijn hart loopt over Heer van alles wat u deed;
U nam mijn leven en gaf mij een nieuwe kans.
Ik roep naar iedereen die het maar horen kan: 
Ik weet het zeker God is voor mij en Hij helpt mij!


(refrein)

 

Alle mensen zingen, want wij zijn zo vrolijk. 
Alle mensen dansen , want wij zijn zo vrolijk.

 

O, konden wij Uw ogen zien,
Uw glimlach op ons leven zien,
de lofprijs van de engelen zien
Uw liefde maakt ons blij
.


Ik heb dat echt wel eens: dat ik kan blijven zingen, springen en dansen. Heb jij dat ook wel eens? Gewoon, dat je hart helemaal overloopt en je niet meer kunt stoppen. Ineens overweldigt het je wat God voor jou heeft gedaan. Hij heeft je ziel bevrijd, Hij heeft je leven genomen en je een nieuwe kans gegeven. Of misschien is het eigenlijk nog wel meer: Hij laat je helemaal opnieuw beginnen, telkens weer. Als je daar over nadenkt, dat kun je toch niet meer stil blijven zitten?

 

En dat nieuwe leven, dat leven waarin je steeds meer op Jezus gaat lijken, God geniet daarvan. Al kunnen wij Gods ogen niet zien en Zijn glimlach, als wij als kinderen van Hem leven, ook niet. Ook de lofprijs van de engelen is niet zichtbaar, maar je kunt je er een voorstelling van maken. Gods liefde voor jou, heeft jouw leven totaal veranderd. En daar wil je van blijven zingen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom