Opwekking 147 - Father, we love You

 

Father, we love You.
We worship and adore You.
Glorify Your name in all the earth.
Glorify Your name, 
in all the earth.

 

Jesus, we love You.

 

Spirit, we love You.


Als je een diepe liefde voor iemand hebt dan ben je blij degene te zien, dan vertel je degene wat je zo groots aan hem vindt. Zo is dat ook met Jezus. Jezus houdt intens veel van ons, maar wij houden ook van Jezus. Althans, daar ga ik vanuit, als je Jezus kent. De liefde van Jezus kunnen en mogen wij ook beantwoorden. Allereerst door een relatie met Hem aan te gaan. Maar ook door Jezus groot te maken, Hem te verheerlijken en Hem alle glorie geven die wij kunnen geven. Misschien is het goed om bij jezelf na te gaan wat het bij jou maakt dat je zoveel liefde voor God hebt. 

 

Dit lied zegt ook: Glorify Your name in all the earth. Verheerlijk U naam, in heel de wereld. Gods Naam is verheerlijkt in heel de wereld. Misschien denk je, Hoe dan? God werkt niet alleen hier in Nederland, maar Hij werkt ook in Duitsland, in Amerika, Afrika en noem maar op. Jij mag hier in Nederland beginnen met het verheerlijken van Gods Naam. En hoe je dat doet, dat is voor ieder van ons weer anders. Ieder van ons heeft een andere roeping. Voor de een zal het zijn door het werk, de ander verheerlijkt Gods naam door te zingen. Maar het belangrijkste is dat we de liefde van God beantwoorden en dat we Hem lief hebben, van Hem houden en dat we dit ook naar Hem uiten. Ga daar vandaag eens mee aan de slag en kijk eens wat dat uitwerkt in je leven. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom