Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon

 

Nabij Gods hoog verheven troon 
is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon 
en Priester tot in eeuwigheid. 


Mijn naam, geschreven in zijn hand, 
bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet: 
geen aanklacht houdt meer stand, 
wanneer mijn redder pleit voor mij, 
wanneer mijn redder pleit voor mij. 

 

Al klaagt de satan mij steeds aan, 
terwijl hij wijst op al mijn schuld, 
ik kijk omhoog en zie Hem staan 
die alles voor mij heeft vervuld. 

 

Omdat Hij al mijn zonden droeg 
en door zijn bloed ben ik nu vrij, 
want Jezus' offer was genoeg 
voor Gods vergeving ook voor mij, 
voor Gods vergeving ook voor mij. 

 

Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
wiens liefde eeuwig zal bestaan. 


Ik leef in Hem en Hij in mij;
zo één met Hem sterf ik niet meer;
eens zal ik zitten aan zijn zij,
mijn Jezus, Redder en mijn Heer.


Je bent bekend bij God. God kent je, jouw Naam is bij Hem bekent en opgeschreven. Toen Jezus aan het kruis ging heeft Hij voor jou geleden zodat jouw naam bekent zou worden bij God de Vader. Eerst heeft Jezus voor jou geleden en nu pleit Hij voor jou in de hemel. Hij houdt zoveel van je dat Hij bij de Vader voor jou heeft gepleit om jou binnen te laten komen in Zijn huis. Jezus blijft ook voor jou pleiten. Elke keer weer wil God je zonden vergeven en je nieuwe kansen geven.

 

Daarnaast mogen wij ook weten dat de duivel geen enkel recht meer op ons heeft, geen enkele aanklacht heeft recht op jou. En als dat er is, dan is Jezus er om er voor je te zijn, om voor je te pleiten en voor je te vechten. En met elke aanklacht van de duivel mag je naar Jezus kijken en zien wat Hij heeft gedaan voor jou. Want wat Jezus heeft gedaan voor jou, daar kan geen aanklacht tegen op. Jezus’ offer voor jou is genoeg. Genoeg om vrij te zijn. 

 

Jezus leeft in jou, maar jij leeft ook in Hem. Je mag elke dag weer dichterbij komen, met God je hart delen. De relatie tussen jou en God is geen eenrichtingsverkeer. God verlangt er naar om samen met jou tijd door te brengen. Door Jezus is dat mogelijk en laten we elke dag weer die relatie sterker maken tussen ons en God. Jezus liefde stopt niet maar is er voor eeuwig!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom