Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon

 

Nabij Gods hoog verheven troon 
is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon 
en Priester tot in eeuwigheid. 


Mijn naam, geschreven in zijn hand, 
bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet: 
geen aanklacht houdt meer stand, 
wanneer mijn redder pleit voor mij, 
wanneer mijn redder pleit voor mij. 

 

Al klaagt de satan mij steeds aan, 
terwijl hij wijst op al mijn schuld, 
ik kijk omhoog en zie Hem staan 
die alles voor mij heeft vervuld. 

 

Omdat Hij al mijn zonden droeg 
en door zijn bloed ben ik nu vrij, 
want Jezus' offer was genoeg 
voor Gods vergeving ook voor mij, 
voor Gods vergeving ook voor mij. 

 

Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
wiens liefde eeuwig zal bestaan. 


Ik leef in Hem en Hij in mij;
zo één met Hem sterf ik niet meer;
eens zal ik zitten aan zijn zij,
mijn Jezus, Redder en mijn Heer.


Je bent bekend bij God. God kent je, jouw Naam is bij Hem bekent en opgeschreven. Toen Jezus aan het kruis ging heeft Hij voor jou geleden zodat jouw naam bekent zou worden bij God de Vader. Eerst heeft Jezus voor jou geleden en nu pleit Hij voor jou in de hemel. Hij houdt zoveel van je dat Hij bij de Vader voor jou heeft gepleit om jou binnen te laten komen in Zijn huis. Jezus blijft ook voor jou pleiten. Elke keer weer wil God je zonden vergeven en je nieuwe kansen geven.

 

Daarnaast mogen wij ook weten dat de duivel geen enkel recht meer op ons heeft, geen enkele aanklacht heeft recht op jou. En als dat er is, dan is Jezus er om er voor je te zijn, om voor je te pleiten en voor je te vechten. En met elke aanklacht van de duivel mag je naar Jezus kijken en zien wat Hij heeft gedaan voor jou. Want wat Jezus heeft gedaan voor jou, daar kan geen aanklacht tegen op. Jezus’ offer voor jou is genoeg. Genoeg om vrij te zijn. 

 

Jezus leeft in jou, maar jij leeft ook in Hem. Je mag elke dag weer dichterbij komen, met God je hart delen. De relatie tussen jou en God is geen eenrichtingsverkeer. God verlangt er naar om samen met jou tijd door te brengen. Door Jezus is dat mogelijk en laten we elke dag weer die relatie sterker maken tussen ons en God. Jezus liefde stopt niet maar is er voor eeuwig!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom