Opwekking 145 - U zal ik loven, Heer

 

U zal ik loven, Heer,
met mijn ganse hart,
o God, ik wil uw wonderen verhalen;
in U wil ik mij verheugen.
U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart.
Ik zal U maken tot het voorwerp
van mijn vreugde,
halleluja.


Je louerai l'Eternel,
de tout mon coeur,
je raconterai toutes tes merveilles;
je chanterai ton nom.
Je louerai l'Eternel,
de tout mon coeur.
Je ferai de Toi le sujet
de ma joie, allMuia.

 

I will give thanks unto the Lord,
with all my heart,
I will tell everyone of the
things Thou hast done;
I will sing praise to Thy name.
I wil give thanks unto the Lord,
with all my heart,
my soul shall find its source
of joy in Thee, halleluja.


Met Jezus in je hart raak je nooit uitgepraat. Er is altijd iets in je waardoor je over Hem kunt vertellen. Daar gaat dit lied vandaag over. God loven met je hele hart en alles vertellen van wat Hij heeft gedaan. Met ons loflied geven wij God alle eer die Hem toe komt. Daarom is het zo belangrijk om Hem elke dag weer te loven. God geeft zoveel en daar moeten wij ons elke keer weer in blijven verheugen. Zolang we ons daarin blijven verheugen, dan blijven we ook zien wat GOd ons geeft en kunnen we Hem daar iedere dag weer voor danken.

 

​Maar daar stopt het niet bij. Waar ons hart vol van is loopt de mond van over. En dat is ook met geloof. We mogen blijven vertellen aan andere mensen over wat Jezus heeft gedaan. We mogen vertellen wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn. We mogen vertellen wat Jezus in ons leven heeft gedaan. Dat kan voor andere mensen weer tto zegen zijn. Ze kunnen er door opgebouwd worden. Jouw verhalen, jouw woorden hebben inpact op de ander. Vertel daarom over Jezus en stop er niet mee. Want iedereen moet weten wie Jezus is. 

 

En in dat alles mogen we God blijven prijzen. Mogen we Hem de dank geven zodat Hij groter en groter in ons denken wordt. Het is niet de bedoeling dat Jezus een ‘bij persoon’ is, maar Jezus moet groter worden in ons. Het gaat immers niet om ons maar om Jezus. Jezus moet het voorwerp van ons leven zijn. Laten we daar elke dag weer naar streven!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom