Opwekking 544 - Meer dan rijkdom, meer dan macht

 

Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.


Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.

 

In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit
.


Jezus is altijd meer! Hij is altijd meer dan welk woord of welke situatie ook. Jezus is meer! Meer dan rijkdom, meer dan macht, maar dan schoonheid, meer dan de sterren, meer dan wijsheid, meer dan zilver, meer dan goud, meer dan welke schat dan ook. Jezus is altijd meer en de prijs die Jezus betaalde voor jou en mij is ook altijd meer dan dat jij het ooit woorden kan geven!.

 

Zelfs toen Jezus in het graf lag, zelfs toen Jezus als een roos geplukt en weggegooid in het graf lag, zelfs toen was Hij meer dan alles wat je kunt bedenken. Daar in het graf, zonder heerlijkheid en zonder glorie, juist daar was Hij meer voor jou en mij! Meer, omdat Hij daar jouw straf droeg, omdat Hij daar jouw vijanden overwon, omdat Hij daar in het graf, de dood met al Zijn macht en kracht op zijn eigen terrein overwon! Jezus, Hij is de Naam boven elke Naam!

 

In het diepste van het lijden, vergat Jezus jou niet, maar bedacht en besefte dat Hij daar die weg ging, juist voor jou! Juist om elke macht van dood en zonde te overwinnen en jou het leven te geven in al zijn volheid. En dan is alles wat je hier op aarde kunt bedenken altijd minder! Altijd! Zelfs het meest intense geluk op aarde staat in geen verhouding met Jezus. Jezus is altijd meer!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom