Opwekking 144 - Want uit Hem en door Hem

 

Want uit Hem en door Hem
en tot Hem zijn alle dingen
Hem zij de glorie in eeuwigheid.


Dit lied gaat er eigenlijk over dat God alles gemaakt heeft Dat alles uit God is ontstaan en dat alles in Hem een doel heeft. (Romeinen 11:36 NBV) Dit houdt in dat alles, maar ook echt alles uit God en door God is ontstaan. God heeft alles gemaakt. En alles met een doel. Tot eer van Hem. Ook jij bent gemaakt door God. Je bent gemaakt met een doel. Je bent door Hem gemaakt, en door het geloof leeft Hij ook in je. Het is misschien soms onbegrijpelijk dat God alles gemaakt heeft en hoe God het gemaakt heeft. Maar juist daar mogen we God ook voor prijzen.

 

Dit lied is eigenlijk een vorm van aanbidding. Dit lied komt uit Romeinen en dat stuk valt onder het kopje ‘aanbidding’. Aanbidding omdat God zo machtig is. En tegelijk moeten we God prijzen voor Zijn geweldige grootheid. Uiteindelijk zal alles tot Hem komen en tot Zijn eer en glorie komen.

 

In en door Hem ben je door Hem gemaakt. En niet zomaar, je bent gemaakt met een doel. God heeft voor nou iets voor ogen. Wat dat voor jou is, dat weet ik niet, maar het zal zeker tot meer eer van God zijn. Het is goed om te gaan ontdekken wat Gods doel is met jouw leven. Als je weet wat dat is, en je gaat leven naar Zijn plan met jou dan is dat ook een vorm van aanbidding. Want hoe bijzonder is het dat God voor een ieder van ons een plan heeft.


Denk vandaag eens na over het feit dat je door God geschapen bent en dat God dat niet zomaar deed. Prijs, aanbidt en loof Hem daarvoor. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom