Opwekking 143 - De Heer, uw God, is in uw midden

 

De Heer, uw God, in uw midden
is machtig, is machtig
Hij die redt zal Zich over u
verblijden met vreugd;
Hij zal zwijgen in zijn liefde,
Hij zal juichen over u met gejubel.
De Heer, uw God, in uw midden
is machtig, is machtig, is machtig.


God is in ons midden! Waar twee of drie bij elkaar zijn in de Naam van de Heer, daar is Hij in ons midden. Zodra er dus een 'midden' is, en dat is altijd als er twee of meer zijn, dan is Hij in ons midden. Dat is wel heel gaaf om dat te beseffen. En Hij is niet zomaar in ons midden. Hij is er om Zich te verblijden in jou! Hij Die jou redde, Hij zal Zich verblijden met vreugde!

 

Het gaat nog veel meer: God jubelt en juicht om jou! Hij is zo blij dat jij Hem kent als je Vader! En daarom is er Goddelijke vreugde op het moment dat wij als gelovigen bij elkaar zijn. Hij is er dan niet alleen om ons de weg te wijzen, maar Hij is er ook om blij met je te zijn. Zo kijkt God naar jou! Met vreugde en met blijdschap. En Hij, Die in ons midden is, is ook nog eens machtig. Machtig in grote daden en machtig in het onmogelijke! God is de Almachtige en Hij is met blijdschap en vreugde in ons midden om Zich in ons te verblijden en om Zijn grote wonderen te doen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom