Opwekking 142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God

 

'k Vertrouw op U, o Heer mijn God.
Ik rust in U en vertrouw alleen op U
.


Als dit lied je hart bezingt, dan ben je een gelukkig mens. Als je God zo durft te vertrouwen dat je echt rust in Hem. Ik weet niet hoe dit voor jou is, maar God vertrouwen, als Enige, dat is vaak heel lastig. Tenminste, dat vind ik wel. Heel vaak kun je die gedachte hebben dat als God het anders wil, dat toch wel zal gebeuren. Herken je die gedachte? Dat is lastig hè?

 

En toch is er niemand zo te vertrouwen dan God! Zelfs als Hij soms een andere weg met je gaat dan je zelf zou willen, dan is vertrouwen op Hem, geloven dat Hij als een vader altijd het beste zoekt voor jou. Eigenlijk is vertrouwen niets anders dan je hele leven in Zijn handen leggen. En hoe meer je dat doet, hoe meer Hij je ook rust zal geven. Eigenlijk rust je leven dan in Zijn handen. 

 

Nu kunnen we dit lied zingen, maar misschien moet je het niet alleen zingen, maar spreek de komende tijd elke dag deze zinnen eens gewoon hardop uit. Laat deze woorden tijd krijgen om te kiemen in je leven, zodat je steeds meer ervaart dat je echt rust in God.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom