Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden

 

Hij mat de wateren met zijn hand, sprak en schiep de zon,
breidde de hemelen uit als tent, waar de mens in wonen kon.
God schiep de aarde in al haar pracht: bergen, zee en land.
Toch zal dit allemaal ooit vergaan, maar zijn Woord houdt eeuwig stand.


 

Kom, laten wij aanbidden; ons buigen voor de Heer,
de Koning der eeuwen, Hem komt toe de dank en eer.
Kom, laten wij aanbidden de Schepper van 't Heelal,
van hemel en aarde, Hij die spoedig komen zal.

 

Hij is ons licht in de donk're nacht, leidt ons door zijn Woord
en als wij struikelen richt Hij ons op; aan wie moe is, geeft Hij kracht.
Niemand is aan Hem gelijk, een machtig God is Hij;
kwam op de aarde voor jou en voor mij, verliet zijn hemels koninkrijk.

 

Kom, laten wij aanbidden; ons buigen voor de Heer,
de Koning der eeuwen, Hem komt toe de dank en eer.
Kom, laten wij aanbidden de Schepper van 't Heelal,
van hemel en aarde, Hij die spoedig komen zal.

 

Hij weidt ons als een herder, draagt ons in zijn schoot,
redt ons van de duisternis; verlost ons van de dood!

 

Kom, laten wij aanbidden; ons buigen voor de Heer,
de Koning der eeuwen, Hem komt toe de dank en eer.
Kom, laten wij aanbidden de Schepper van 't Heelal,
van hemel en aarde, Hij die spoedig komen zal.

 

Hij die spoedig komen zal.


Aanbidden... Nee, vandaag even niet loven en prijzen, vandaag even niet juichen, maar vandaag aanbidden wij. En in aanbidding zit iets van besef van Gods heiligheid. God ondoorgrondelijke grootheid waarvoor wij in aanbidding neerbuigen. En ja, eigenlijk logisch ook dat we dit doen. Hij, Die de wateren met Zijn hand heeft gemeten. Hij Die de hemel boven ons als een tent over ons heeft uitgespannen. Hij Die met één woord bergen maakte. Hij Die licht gaf waar duisternis heerste. Die God, Die verdient onze aanbidding in verwondering.

 

En daar blijft het niet bij. Hij is niet alleen de scheppende God, maar ook de onderhoudende God. Hij leidt jou en mij, Hij wijst je de weg en zelfs als je weer eens struikelt, zet Hij je weer overeind. Niemand is aan God gelijk. God werd mens, God kwam ons te hulp en God is eeuwig ons houvast. En tot de dag dat Hij zal komen, zal Hij trouw zijn aan Zijn kinderen. En Hij komt spoedig en tot die tijd aanbidden wij Hem.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom