Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden

 

Hij mat de wateren met zijn hand, sprak en schiep de zon,
breidde de hemelen uit als tent, waar de mens in wonen kon.
God schiep de aarde in al haar pracht: bergen, zee en land.
Toch zal dit allemaal ooit vergaan, maar zijn Woord houdt eeuwig stand.


 

Kom, laten wij aanbidden; ons buigen voor de Heer,
de Koning der eeuwen, Hem komt toe de dank en eer.
Kom, laten wij aanbidden de Schepper van 't Heelal,
van hemel en aarde, Hij die spoedig komen zal.

 

Hij is ons licht in de donk're nacht, leidt ons door zijn Woord
en als wij struikelen richt Hij ons op; aan wie moe is, geeft Hij kracht.
Niemand is aan Hem gelijk, een machtig God is Hij;
kwam op de aarde voor jou en voor mij, verliet zijn hemels koninkrijk.

 

Kom, laten wij aanbidden; ons buigen voor de Heer,
de Koning der eeuwen, Hem komt toe de dank en eer.
Kom, laten wij aanbidden de Schepper van 't Heelal,
van hemel en aarde, Hij die spoedig komen zal.

 

Hij weidt ons als een herder, draagt ons in zijn schoot,
redt ons van de duisternis; verlost ons van de dood!

 

Kom, laten wij aanbidden; ons buigen voor de Heer,
de Koning der eeuwen, Hem komt toe de dank en eer.
Kom, laten wij aanbidden de Schepper van 't Heelal,
van hemel en aarde, Hij die spoedig komen zal.

 

Hij die spoedig komen zal.


Aanbidden... Nee, vandaag even niet loven en prijzen, vandaag even niet juichen, maar vandaag aanbidden wij. En in aanbidding zit iets van besef van Gods heiligheid. God ondoorgrondelijke grootheid waarvoor wij in aanbidding neerbuigen. En ja, eigenlijk logisch ook dat we dit doen. Hij, Die de wateren met Zijn hand heeft gemeten. Hij Die de hemel boven ons als een tent over ons heeft uitgespannen. Hij Die met één woord bergen maakte. Hij Die licht gaf waar duisternis heerste. Die God, Die verdient onze aanbidding in verwondering.

 

En daar blijft het niet bij. Hij is niet alleen de scheppende God, maar ook de onderhoudende God. Hij leidt jou en mij, Hij wijst je de weg en zelfs als je weer eens struikelt, zet Hij je weer overeind. Niemand is aan God gelijk. God werd mens, God kwam ons te hulp en God is eeuwig ons houvast. En tot de dag dat Hij zal komen, zal Hij trouw zijn aan Zijn kinderen. En Hij komt spoedig en tot die tijd aanbidden wij Hem.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom