Opwekking 140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U

 

Hemelse Vader, wat een liefde bent U.
Hemelse Vader, wat een liefde bent U.
U redt mij, U leidt mij, U troost en bevrijdt mij.
Hemelse Vader, wat een liefde bent U.

 

Zoon van God, wat een wonder bent U.

 

Heil'ge Geest, wat een Trooster bent U.


Vader, Zoon en Geest, Drieënige God! Liefde, wonder en Trooster, Drievoudige zegen! Dit is God die Hij is! Hij is je Vader, Hij is de Zoon en je oudste Broer, Hij is je Trooster! En de gave die Hij is? Hij geeft je Zijn liefde, Hij werkt in jouw het wonder van Zijn leven in jou uit en Hij troost je en wijst je de weg. Dat is wie God voor jou is.

 

En wat God heeft gedaan? Hij redde je, Hij leidt je en Hij bevrijdt je! Misschien dat in de lijn van Vader, Zoon en Geest de volgorde iets anders zou moeten. God heeft je gered door Zijn Zoon te sturen Die jou heeft bevrijdt en door Zijn Geest leidt Hij je! Wat een mooi en compleet lied! Wat zeggen deze woorden precies Wie God is. Genoeg voor deze dag en we zingen het uit: Wat een liefde bent U.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom