Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem

 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart- Kom. 


Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 

Toch heeft U het beste aan hem beloofd 
die nu in U gelooft:
 


Dit is de tijd om God te aanbidden. De tijd is gekomen om God te aanbidden. God te aanbidden in Geest en in waarheid zegt Johannes 4:23. God is Geest en wie Hem aanbidden moeten Hem in Geest en waarheid aanbidden. Het gaat er dus om dat je God aanbid. In zowel Geest als in waarheid. God is God, maar Hij is ook Geest (Johannes 4:24)
In aanbidding mag je komen zoals je bent. Het is jouw persoonlijk moment met God en daarin mag je je hart elke keer weer aan Hem geven en Hem aanbidden zoals jij bent. God verlangt ernaar om aanbeden te worden door jou. 

 

In de aanbidding belijden we dat God Heer is en dat er niemand anders zoveel aanbidding verdiend als God. Maar we mogen weten dat eens elke tong, ieder mens, zal belijden dat Hij Heer is. Op de dag van de wederkomst zal iedereen erkennen dat Hij Heer is. Niemand kan op dat moment zeggen dat God niet heeft gezegd dat ze moesten komen. In openbaring 22:17 staat: En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

 

Wij mogen dat weten dat wij, als kinderen van God het levende water hebben en dat God ons het beste beloofd. Wij zullen hebben het water dat Jezus ons aanbied door ons geloof. Het water van geloof hebben wij. En daar mogen we van blijven drinken totdat Hij komt!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom