Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem

 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart- Kom. 


Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 

Toch heeft U het beste aan hem beloofd 
die nu in U gelooft:
 


Dit is de tijd om God te aanbidden. De tijd is gekomen om God te aanbidden. God te aanbidden in Geest en in waarheid zegt Johannes 4:23. God is Geest en wie Hem aanbidden moeten Hem in Geest en waarheid aanbidden. Het gaat er dus om dat je God aanbid. In zowel Geest als in waarheid. God is God, maar Hij is ook Geest (Johannes 4:24)
In aanbidding mag je komen zoals je bent. Het is jouw persoonlijk moment met God en daarin mag je je hart elke keer weer aan Hem geven en Hem aanbidden zoals jij bent. God verlangt ernaar om aanbeden te worden door jou. 

 

In de aanbidding belijden we dat God Heer is en dat er niemand anders zoveel aanbidding verdiend als God. Maar we mogen weten dat eens elke tong, ieder mens, zal belijden dat Hij Heer is. Op de dag van de wederkomst zal iedereen erkennen dat Hij Heer is. Niemand kan op dat moment zeggen dat God niet heeft gezegd dat ze moesten komen. In openbaring 22:17 staat: En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

 

Wij mogen dat weten dat wij, als kinderen van God het levende water hebben en dat God ons het beste beloofd. Wij zullen hebben het water dat Jezus ons aanbied door ons geloof. Het water van geloof hebben wij. En daar mogen we van blijven drinken totdat Hij komt!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom