Opwekking 139 - In moments like these

 

In moments like these,
I sing out a song.
I sing out a love song for Jesus.
In moments like these,
I lift up my hands.
I sing out a song to the Lord.
Singing: I love You Lord.


Singing:  I praise You Lord.
I bless You Lord.
I trust You Lord.

 

Wij zijn bij elkaar en zingen dit lied.
Wij zingen een lied voor de Here.
Wij zijn bij elkaar
en prijzen zijn naam.
Wij zingen dit lied tot Gods eer.
Ja, wij loven U Heer,
wij loven U Heer.

 

Ja, wij prijzen U Heer.
Ja, wij danken U Heer.
Wij vertrouwen U Heer.

 

Op welke momenten prijs jij God? Wanneer komt er een lofzang naar boven om God te prijzen? In het lied staat: ‘In moments like these’. Ik weet niet welke momenten er bedoeld worden. Wel denk ik dat het goed is om God elke dag te danken, te prijzen. God geeft zoveel, we hebben veel om voor te danken en Hem te prijzen. 

Als we dit lied zingen, of een ander lied, dan zingen we tot eer van God. God houdt er van om geprezen te worden. Hij troont op onze lofzangen. Ik zie het voor me dat Gods troon als het ware staat op onze lofzangen. En natuurlijk troont God op Zijn troon en heerst als Koning zonder onze lofzangen. Maar dat God juist ook troont op onze lofzangen geeft aan hoe belangrijk het is om God te eren, om Hem te prijzen, Hem te danken.

 

Het is goed om God iedere dag te prijzen. Op momenten dat het goed gaat, maar ook op momenten dat het minder goed gaat. Ik denk dat onze lofzangen voor God niet perfect hoeven te zijn. We mogen ook een ‘gebroken Halleluja’ geven aan God. Ook die zijn belangrijk voor God. Ze zijn niet minder waard. Het is bijzonder om in je gebrokenheid een Halleluja te geven. En als je niet weet hoe je God moet eren in moeilijke tijde, kijk dan naar wat God geeft. Al zijn het de kleine dingen.

 

Laten we vandaag ook God prijzen en danken. Hem vertrouwen dat God goed is. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom