Opwekking 538 - De Koning komt, dit is het uur

 

De Koning komt, dit is het uur. 
Zijn ogen zijn een brandend vuur
Hij is het einde, het begin, 
zijn naam is Jezus. 
Het levend woord vanuit zijn mond 
beweegt de aarde, 
schudt de grond 
maar aan zijn stem herken ik Hem 
de stem van Jezus. 


Refrein: 
Voor Hem zing ik mijn liefdeslied 
tot de wereld hoort en ziet: 
de Koning komt, 
de Koning komt er aan. 
Een hart vol zorgen, uitgeblust 
maakt Hij nieuw en geeft Hij rust 
De Koning komt, 
de Koning komt er aan! 

 

Zijn adem is de zoetste wijn, 

genade is bij Hem te zijn. 

Hij deelt mijn vreugde en mijn pijn. 
want zo is Jezus. 
Zijn handen zijn doorboord voor 
de prijs betaald, de weg is vrij. 
Hij kijkt niet om, het is voorbij, 
want zo is Jezus.

 

Refrein 2x


‘Voor Hem zing ik mijn liefdeslied’. Dat staat er in dit lied. Dit lied gaat over een ontmoeting met Jezus. In het eerste couplet staat dat de Koning komt, en dat de stem van Jezus wordt herkent. Heb jij wel eens een ontmoeting met Jezus gehad? En hoe was dat? 

 

Jezus wil ook vandaag komen. Hij wil komen in ons leven, Hij wil ons ontmoeten. In Openbaring 1 verschijnt Jezus aan Johannes op Padmos. Er wordt in Openbaring beschreven hoe de verschijning er uit zag. Indrukwekkend zoals wij het lezen. Als Johannes Jezus ziet, valt hij als dood neer aan de voeten van Jezus. Jezus zegt dan: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste’. Jezus’ verschijning is bijzonder. Johannes is zo onder de indruk dat hij neervalt. Hier zit ook een les voor ons in. Jezus heeft zoveel macht dat als we Hem zin, letterlijk, dat we neervallen. Jezus staat boven ons en wij moeten eigenlijk nederig zijn. Maar tegelijk hoeven wij niet bang te zijn. Het is niet Jezus’ bedoeling om angst te zaaien. Dat zien we hier duidelijk. Jezus brengt juist vrede en rust. Lees het laatste couplet maar. Dat is Jezus. We hoeven niet bang te zijn, Hij deelt juist jouw vreugde en pijn. God kijkt niet m naar wat er allemaal fout is gegaan in je leven, die weg is Hij al gegaan. Hij heeft betaald, en jij hoeft het alleen maar aan te nemen.  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom