Opwekking 138 - Kom maar, wees blij en verheugd

 

Refrein:

Kom maar, wees blij en verheugd,

wees blij en verheugd in de Here.

 

't Oude is nu voorbij,

het nieuwe is gekomen.

Jezus maakt ons vrij.

Hij zal als Koning komen.

 

Refrein

 

Hij is aan 't kruis gegaan.

Hij stierf voor onze zonden

en Hij is opgestaan

en heeft de Trooster gezonden.

 

Refrein

 

Hij heeft zijn tempel gebouwd

en zal heel spoedig komen.

Ieder die op Hem vertrouwt,

zal Hij met heerlijkheid kronen.

 

Refrein

 

Ja, dat lukt jou vast elke dag, net als dat het mij lukt: Blij en verheugd zijn, elke dag en in elke situatie. Dat gaat gewoon helemaal vanzelf, elke dag. Nee dus, niet! Helemaal niet zelfs, je kunt soms van die baaldagen hebben waarbij je denkt: Het kan mij gewoon even helemaal niets meer schelen. Maar toch voelt ook zo’n houding niet helemaal okee. Eigenlijk is blij en verheugd zijn in de Heer toch wel iets dat we altijd zouden moeten kunnen ervaren.

 

Blij en verheugd in de Heer zijn hangt niet af van ons gevoel en van de situaties waar we in zitten, het zit in Wie de Heer is voor je. Blij en verheugd word je lang niet altijd van de dagelijkse leven, blij en verheugd word je op het moment dat je je focus op de juiste dingen richt. Want weet je: Je leeft niet meer in je oude leven, dat is sinds je gelooft voorbij gegaan. Op het moment dat jij door geloof in Christus bent geworden, is het nieuwe begonnen. Je bent opnieuw geboren en daarmee is er een nieuw begin gekomen. Dat voel je niet altijd zo, maar het is wel je geestelijke realiteit waar je mee moet leren rekenen.

 

Jezus heeft je vrijgemaakt van elke invloed van de wet. Hij ging aan het kruis voor jou, Hij is gestorven voor jou, maar ook weer opgestaan. Dat is waarom je blij en verheugd kan zijn. Als je die focus leert pakken, dan verandert er wat, zelfs als je situatie niet altijd zo fijn is. En uiteindelijk zal Hij straks komen en je kronen met Zijn heerlijkheid. Houdt deze dingen voor ogen, richt je daarop en je zult je kunnen verblijden in de Heer. Dan kan het dus wel elke dag.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom