Opwekking 537 - Ere zij God

 

Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste heem'len.
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste hemelen.
 


Buigt voor zijn majesteit,
kniel voor zijn heerlijkheid,
voor Hem die ons vrede geeft,
voor Hem die ons leven geeft.
 
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste heem'len.
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste hemelen.
 
Buigt voor zijn majesteit
Kniel voor zijn heerlijkheid
voor Hem die ons vrede geeft
voor Hem die ons leven geeft
 
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste heem'len.
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste hemelen.
 
Ere zij God.

 
Een deel van dit lied is het lied van de engelen zoals ze dat uitspraken in de nacht dat Jezus werd geboren. De hemel barstte open toen Jezus op aarde Zijn plaats had ingenomen. De hemel kon zich niet meer inhouden, zo vol van glorie en heerlijkheid was de komst van Jezus op aarde. De hemelse gewesten zinderden van blijdschap toen God Zelf op aarde aan het werk ging om de gebrokenheid te herstellen.
 
En wat kunnen we dan beter doen dan buigen en knielen voor Jezus als onze Koning. Hij geeft ons vrede, Hij geeft ons leven, Hij geeft ons toekomst, Hij geeft ons nieuw leven, Hij geeft ons Zijn heerlijkheid en Hij maakt ons opnieuw tot kinderen van de Vader.
 
Daarom juichen bij mee met de engelen: Ere zij God!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom