Opwekking 537 - Ere zij God

 

Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste heem'len.
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste hemelen.
 


Buigt voor zijn majesteit,
kniel voor zijn heerlijkheid,
voor Hem die ons vrede geeft,
voor Hem die ons leven geeft.
 
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste heem'len.
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste hemelen.
 
Buigt voor zijn majesteit
Kniel voor zijn heerlijkheid
voor Hem die ons vrede geeft
voor Hem die ons leven geeft
 
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste heem'len.
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste hemelen.
 
Ere zij God.

 
Een deel van dit lied is het lied van de engelen zoals ze dat uitspraken in de nacht dat Jezus werd geboren. De hemel barstte open toen Jezus op aarde Zijn plaats had ingenomen. De hemel kon zich niet meer inhouden, zo vol van glorie en heerlijkheid was de komst van Jezus op aarde. De hemelse gewesten zinderden van blijdschap toen God Zelf op aarde aan het werk ging om de gebrokenheid te herstellen.
 
En wat kunnen we dan beter doen dan buigen en knielen voor Jezus als onze Koning. Hij geeft ons vrede, Hij geeft ons leven, Hij geeft ons toekomst, Hij geeft ons nieuw leven, Hij geeft ons Zijn heerlijkheid en Hij maakt ons opnieuw tot kinderen van de Vader.
 
Daarom juichen bij mee met de engelen: Ere zij God!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom