Opwekking 137 - King of kings and Lord of lords

 

King of kings and Lord of lords
glory, halleluja.
Jesus, Prince of Peace
glory, halleluja.


Vandaag wil ik stil staan bij de Koning der Koning; het heersen van God. In dit lied zingen we: Koning van de koningen, God van de goden. Hierin zien we dat Jezus Koning is over alle koningen. Jezus heerst dus over de aardse koningen. Hij staat boven alle aarsde koningen. En niet alleen over de aardse koningen, maar ook over aardse goden. In 1 Timotius 6 staat dat wij als het ware ondergeschikt zijn aan God, Hij heerst ook over ons leven. Hij staat er boven en is er Koning over.

 

In ons eigen leven kunnen wij ook heel wat koningen en goden hebben. Daarmee bedoel ik zaken of dingen die heersen in ons leven. Denk aan voetbal, aan verslavingen en vul het maar voor jezelf in. Het zijn van die zaken of dingen die zijn gaan heersen in je leven. Misschien zijn ze zelfs zo sterk dat ze meer heersen dan Jezus in je leven. Als dit het geval is dan mag je over je eigen leven uitzingen dat Jezus de Koning der koningen is, de God van de goden en de prins van de vrede. Laat Jezus heersen over die zaken in je leven en laat Hij Koning zijn over jouw leven. Breek met dat wat in de weg staat om Jezus volledig Koning te laten zijn in je leven. Geef het over aan Hem zodat Hij ook over die zaken of dingen Koning kan zijn. Jezus wil de prins van de vrede van je leven zijn. 

Getuig ook van het geloof naar anderen. In 1 Timotius 15 staat deze opdracht: ‘Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen’.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom