Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden

 

Hoe lang heeft de mensheid gebeden,
versmachtend van honger en dorst.
Gesmeekt dat het leed was geleden,
gehoopt dat de strijd was gestreden,
gewacht op de Vredevorst.


Het Woord heeft een lichaam gekregen,
het ligt nog in doeken gehuld.
Heeft God in zijn liefde gezwegen,
toch bleef hij de mens toegenegen
en heeft Zijn belofte vervuld.

 

Refrein:
Kind van het licht
voor Gods aangezicht
in donkere dagen gekomen.
Kind van het licht
en Gods aangezicht
schijnt helderder dan ooit tevoren.

 

Gods plan bleef in sluiers verborgen,
maar nu breekt het ogenblik aan.
Hij heeft op die stralende morgen,
het kind dat voor redding zal zorgen,
voor ons uit de doeken gedaan.

 

Hij werd weer in doeken gewonden
toen Hij aan het kruis was gegaan.
Maar 't Licht heeft het duister ontbonden,
er werden slechts doeken gevonden:
Hij was uit de dood opgestaan


Er was een belofte. Een belofte van Hoop. De belofte dat Jezus zou komen. In Jesaja 25:9 staat heel mooi: ‘Wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen’. We hebben gebeden om Jezus, we hebben gehoopt op Jezus, gehoopt op verlossing en het is er gekomen. De belofte is vervuld. Voordat Jezus naar de wereld kwam als kindje, verwachtte mensen Hem. Verwachten wij Hem nu ook nog. Ik bedoel nu niet direct de wederkomst. Maar hoe zit het als we vragen hebben over het geloof, hoe zit het als we worstelen met situaties. Verwachten wij Hem dan ook nog? Verwachten wij dan dat de hoop die Jezus bracht ook nu nog geldt? Het is goed om ook nu nog steeds Jezus te verwachten op elke terrein van je leven. Daar waar je Jezus verwacht, kan er hoop komen. Jezus wil hoop en redding brengen daar waar je het nodig hebt. In Jesaja 25:8 staat: ‘Hij zal de dood voor altijd verslinden, en de Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen’. 

 

Gods plan is zichtbaar geworden op deze wereld. Het plan van redding. Het plan van het licht. Wij mogen dat aannemen. Het plan van God is zichtbaar geworden toen Jezus naar deze wereld kwam. Jezus liet zien dat Hij overwinnaar was. Hij overwon door het kruis de dood, Hij heeft het duister ontbonden en daarmee is voor altijd licht. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom