Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden

 

Hoe lang heeft de mensheid gebeden,
versmachtend van honger en dorst.
Gesmeekt dat het leed was geleden,
gehoopt dat de strijd was gestreden,
gewacht op de Vredevorst.


Het Woord heeft een lichaam gekregen,
het ligt nog in doeken gehuld.
Heeft God in zijn liefde gezwegen,
toch bleef hij de mens toegenegen
en heeft Zijn belofte vervuld.

 

Refrein:
Kind van het licht
voor Gods aangezicht
in donkere dagen gekomen.
Kind van het licht
en Gods aangezicht
schijnt helderder dan ooit tevoren.

 

Gods plan bleef in sluiers verborgen,
maar nu breekt het ogenblik aan.
Hij heeft op die stralende morgen,
het kind dat voor redding zal zorgen,
voor ons uit de doeken gedaan.

 

Hij werd weer in doeken gewonden
toen Hij aan het kruis was gegaan.
Maar 't Licht heeft het duister ontbonden,
er werden slechts doeken gevonden:
Hij was uit de dood opgestaan


Er was een belofte. Een belofte van Hoop. De belofte dat Jezus zou komen. In Jesaja 25:9 staat heel mooi: ‘Wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen’. We hebben gebeden om Jezus, we hebben gehoopt op Jezus, gehoopt op verlossing en het is er gekomen. De belofte is vervuld. Voordat Jezus naar de wereld kwam als kindje, verwachtte mensen Hem. Verwachten wij Hem nu ook nog. Ik bedoel nu niet direct de wederkomst. Maar hoe zit het als we vragen hebben over het geloof, hoe zit het als we worstelen met situaties. Verwachten wij Hem dan ook nog? Verwachten wij dan dat de hoop die Jezus bracht ook nu nog geldt? Het is goed om ook nu nog steeds Jezus te verwachten op elke terrein van je leven. Daar waar je Jezus verwacht, kan er hoop komen. Jezus wil hoop en redding brengen daar waar je het nodig hebt. In Jesaja 25:8 staat: ‘Hij zal de dood voor altijd verslinden, en de Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen’. 

 

Gods plan is zichtbaar geworden op deze wereld. Het plan van redding. Het plan van het licht. Wij mogen dat aannemen. Het plan van God is zichtbaar geworden toen Jezus naar deze wereld kwam. Jezus liet zien dat Hij overwinnaar was. Hij overwon door het kruis de dood, Hij heeft het duister ontbonden en daarmee is voor altijd licht. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom