Opwekking 136 - Abba Vader

 

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.


Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

 

Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be Yours
and Yours alone.


Abba, Vader. Het is een uitroep naar God de Vader in dit lied. Met Abba, Vader duidt je dubbel het woord Vader aan. Abba is ons woord voor ‘Papa’. Op eerbiedige wijze wordt God de Vader hier aangeroepen. Abba is dus een woord van nabijheid, van genegenheid. Dit is dus niet oneerbiedig bedoeld. Het is goed om eerbied te hebben voor God. Wij moeten zelf eerbied hebben voor God. God is Heilig, God is als een Vader voor ons. 

 

Zoals een zoon of dochter bij de vader hoort, zo behoren wij toe aan God de Vader. God de Vader is een liefdevolle Vader. Een Vader die Zijn kinderen beschermd, van Zijn kinderen houdt, maar hen ook corrigeert vanuit een liefdevol hart. We kunnen er in de Bijbel over lezen. We behoren uiteindelijk alleen God toe. We kunnen bij een gezin horen, bij aardse ouders horen, maar uiteindelijk horen wij bij God de Vader. God laat ons nooit allen, Hij doorgrond je volledig zoals je jezelf nog nooit hebt doorgrond. 

 

Laten we ook alleen van God zijn. Het is misschien makkelijk gezegd dat we alleen God toe behoren. Maar daarin moeten we ook slechts van God alleen zijn. God moet boven aan ons prioriteitenlijst staan. Als daar andere dingen staan dan zit je nog vast aan iets anders. Dat moet je gaan loslaten zodat je in de eerste plaats van God alleen bent. Laat onze wil ook echt van God alleen zijn. Laten we onze wil afstemmen op Gods wil. En laten wij vol vuur blijven voor God, laten we dicht bij God blijven, laten wij warm blijven voor God zodat we die warmte zullen uitstralen naar de mensen om ons heen. Zodat ze zien dat wij horen bij Abba, Vader!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom