Opwekking 136 - Abba Vader

 

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.


Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

 

Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be Yours
and Yours alone.


Abba, Vader. Het is een uitroep naar God de Vader in dit lied. Met Abba, Vader duidt je dubbel het woord Vader aan. Abba is ons woord voor ‘Papa’. Op eerbiedige wijze wordt God de Vader hier aangeroepen. Abba is dus een woord van nabijheid, van genegenheid. Dit is dus niet oneerbiedig bedoeld. Het is goed om eerbied te hebben voor God. Wij moeten zelf eerbied hebben voor God. God is Heilig, God is als een Vader voor ons. 

 

Zoals een zoon of dochter bij de vader hoort, zo behoren wij toe aan God de Vader. God de Vader is een liefdevolle Vader. Een Vader die Zijn kinderen beschermd, van Zijn kinderen houdt, maar hen ook corrigeert vanuit een liefdevol hart. We kunnen er in de Bijbel over lezen. We behoren uiteindelijk alleen God toe. We kunnen bij een gezin horen, bij aardse ouders horen, maar uiteindelijk horen wij bij God de Vader. God laat ons nooit allen, Hij doorgrond je volledig zoals je jezelf nog nooit hebt doorgrond. 

 

Laten we ook alleen van God zijn. Het is misschien makkelijk gezegd dat we alleen God toe behoren. Maar daarin moeten we ook slechts van God alleen zijn. God moet boven aan ons prioriteitenlijst staan. Als daar andere dingen staan dan zit je nog vast aan iets anders. Dat moet je gaan loslaten zodat je in de eerste plaats van God alleen bent. Laat onze wil ook echt van God alleen zijn. Laten we onze wil afstemmen op Gods wil. En laten wij vol vuur blijven voor God, laten we dicht bij God blijven, laten wij warm blijven voor God zodat we die warmte zullen uitstralen naar de mensen om ons heen. Zodat ze zien dat wij horen bij Abba, Vader!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom