Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe

 

In het stro van een geleende kribbe,
uit een maagd en door de Geest van God
kwam de Redder als een kind op aarde
om te delen in ons mensenlot.
Maar het licht brak door
en een engelenkoor
heeft aan herders het geheim verteld:
van de hoogste troon
kwam Gods eigen Zoon
als een teken van Immanuël!

Deze Koning werd
een vriend van zondaars
als een dienaar in zijn Vaders hand;
vol van kracht en door de Geest geheiligd
en door medelijden overmand.
Ja, Hij ging mijn weg en Hij leed mijn pijn,
zelfs mijn vreugde kent Hij wonderwel,
Zijn rechtvaardigheid leeft mij trouw te zijn;
daarom volg ik mijn Immanuël!

 

Nu wordt Hij geëerd als hoogste Koning
heeft zijn kroon verkregen door een kruis
en bereidt voor ons een nieuwe woning
brengt ons eenmaal naar het Vaderhuis.
Als Hij komen zal met bazuingeschal
om te heersen over dood en hel
en dan ons, zijn bruid, in zijn armen sluit
als de bruidegom Immanuël!

 

In dit lied wordt de geboorte van Jezus beschreven. En deze geschiedenis kennen we wel. Ik ga het ook niet nog een keer uitleggen in deze 'Opwekking overdacht'. Waar ik wel aandacht aan wil besteden is dat met de geboorte van Jezus ook de naam Immanuël wordt meegegeven. God met ons. Dat Jezus kwam is een teken dat God met ons is. De geboorte van Jezus getuigt daarvan. En Immanuël gaat ook niet weg. Nadat Jezus naar de hemel is gevaren mogen wij weten en geloven dat God nog steeds met ons is. In welke situatie we zijn, waar we ook zijn, God is met ons. We mogen altijd een beroep doen op Immanuël.


Naast dat God in Jezus met ons is en dat we daar ook naar mogen vragen, begrijpt Jezus ons ook volledig. Toen Hij de weg naar het kruis ging en de kruisdood onderging, heeft Hij ook jouw pijn ervaren, heeft Hij jouw verdriet ervaren, maar ook jouw vreugde begrijpt Hij. Jezus is die hele weg al gegaan en heeft het voor ons volbracht zodat we straks bij Hem naar binnen mogen gaan.

 

Nadat Hij de hele weg gegaan is, zal Hij worden geëerd als hoogste Koning. Nu of later pas, Jezus zal worden geëerd als hoogste Koning. Daar mogen we naar uitzien. We mogen tegelijk verwachten. Hij bereid een woning in Zijn woning voor je klaar. Tot die tijd mogen wij weten: Immanuel, God met ons!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom