Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe

 

In het stro van een geleende kribbe,
uit een maagd en door de Geest van God
kwam de Redder als een kind op aarde
om te delen in ons mensenlot.
Maar het licht brak door
en een engelenkoor
heeft aan herders het geheim verteld:
van de hoogste troon
kwam Gods eigen Zoon
als een teken van Immanuël!

Deze Koning werd
een vriend van zondaars
als een dienaar in zijn Vaders hand;
vol van kracht en door de Geest geheiligd
en door medelijden overmand.
Ja, Hij ging mijn weg en Hij leed mijn pijn,
zelfs mijn vreugde kent Hij wonderwel,
Zijn rechtvaardigheid leeft mij trouw te zijn;
daarom volg ik mijn Immanuël!

 

Nu wordt Hij geëerd als hoogste Koning
heeft zijn kroon verkregen door een kruis
en bereidt voor ons een nieuwe woning
brengt ons eenmaal naar het Vaderhuis.
Als Hij komen zal met bazuingeschal
om te heersen over dood en hel
en dan ons, zijn bruid, in zijn armen sluit
als de bruidegom Immanuël!

 

In dit lied wordt de geboorte van Jezus beschreven. En deze geschiedenis kennen we wel. Ik ga het ook niet nog een keer uitleggen in deze 'Opwekking overdacht'. Waar ik wel aandacht aan wil besteden is dat met de geboorte van Jezus ook de naam Immanuël wordt meegegeven. God met ons. Dat Jezus kwam is een teken dat God met ons is. De geboorte van Jezus getuigt daarvan. En Immanuël gaat ook niet weg. Nadat Jezus naar de hemel is gevaren mogen wij weten en geloven dat God nog steeds met ons is. In welke situatie we zijn, waar we ook zijn, God is met ons. We mogen altijd een beroep doen op Immanuël.


Naast dat God in Jezus met ons is en dat we daar ook naar mogen vragen, begrijpt Jezus ons ook volledig. Toen Hij de weg naar het kruis ging en de kruisdood onderging, heeft Hij ook jouw pijn ervaren, heeft Hij jouw verdriet ervaren, maar ook jouw vreugde begrijpt Hij. Jezus is die hele weg al gegaan en heeft het voor ons volbracht zodat we straks bij Hem naar binnen mogen gaan.

 

Nadat Hij de hele weg gegaan is, zal Hij worden geëerd als hoogste Koning. Nu of later pas, Jezus zal worden geëerd als hoogste Koning. Daar mogen we naar uitzien. We mogen tegelijk verwachten. Hij bereid een woning in Zijn woning voor je klaar. Tot die tijd mogen wij weten: Immanuel, God met ons!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom