Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert

 

Halleluja, halleluja,
Hij regeert, Hij regeert.
Halleluja, Jezus regeert.

 

Halleluja, halleluja,
Hij is Heer, Hij is Heer.
Halleluja, Jezus is Heer,
halleluja, Jezus is mijn Heer.


Halleluja, Hij is Heer! Een makkelijk lied. Het is, denk ik, goed om te kijken naar het zinnetje: Hij is Heer, Jezus is mijn Heer. Dat Jezus Heer is, dat horen we wel vaker. Ook horen we vaker de zin: Jezus is mijn Heer. Het is goed om daar ook even naar te kijken. Jezus is Heer, Hij regeert en er is geen grotere macht dan Jezus. Het kan lijken alsof andere personen of zaken groter zijn dan Jezus. Maar uiteindelijk is er mar eend ie Zijn leven gaf en overwon en dat is Jezus. 

 

Als Jezus jouw Heer is, dan betekent het dat Hij ook Heer is van jouw hart, van je denken, van wat je doet. Bij alles wat je doet is goed om te bedenken of dat Jezus in je, dit ook zou doen. Want als Jezus Heer van je hart is, dan regeert Hij over je leven.

 

Heb jij Jezus boven aan je lijstje staan? Is Jezus echt Heer in je leven? Wat zou bij jou in de weg kunnen staan om Jezus Heer te laten zijn in je leven? Als je dat weet, dan kun je zelf voor ogen houden wat je moet doen als er ‘concurrentie’ komt van wat ook hoog op je lijstje staat. Als Jezus Heer is in je leven, dan is het goed om je te laten leiden door Hem, om je te laten regeren door Hem. Jezus wil heel graag samen met jouw beslissingen maken, tijd door maken. Het is dan wel belangrijk dat Hij Heer is in jouw leven. Heb jij Hem al als jouw Heer? 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom