Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

 

Jezus,
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
de Zoon van God
zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!


(Refrein)
En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind,
nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal koning zijn.
Hij zal heerser zijn
en regeren met macht
en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

 

Jezus.
zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
aan ons getoond.
Jezus,
beeld van Gods heiligheid;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

 

Als je naar Jezus kijkt, zie je Gods heerlijkheid. Hoe meer je naar Jezus kijkt, hoe meer je ook ziet hoe groot en heerlijk God is. Jezus zegt zelfs dat wie Hem heeft gezien, ook de Vader heeft gezien. Dus de heerlijkheid die Jezus laat zien is ook de heerlijkheid van de Vader. En Jezus, Hij zal Koning zijn. Daarin straalt Zijn heerlijkheid op een bijzondere manier.

Jezus, Koning van een onmetelijk en onbegrensd Koninkrijk. En ook dat Koninkrijk is vol van heerlijkheid en glorie. Daar is Hij Koning en Zijn Koninkrijk is onder ons al aanwezig, maar straks zal dat volmaakt en compleet zijn. Dan zal Hij echt helemaal regeren met macht. En tegelijk is Hij gekomen om ons daar onderdeel van te maken.

 

Jezus, in Hem worden alle eigenschappen van God zichtbaar. Hij tont ons Gods trouw, Gods Woord en Gods heiligheid. Hij is de Heer, dien Hem! En straks zullen wij binnengaan in dat volmaakte Koninkrijk waarvan Jezus ons nu al een begin laat zien.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom