Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer

 

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.
Vrede op aarde 't is vervuld;
Hij verzoent der mensen schuld.
Zing, o volken in het koor
dat weerklinkt de hemel door.
Zing het met een blijde stem
voor het kind van Bethlehem.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.

 

Hij die heerst in eeuwigheid,
Zoon van de gerechtigheid.
Van zijn vleugelen dalen neer
licht en leven, altijd weer.
Glorie aan de Zoon van God,
mens geworden om ons lot,
opdat wij van zonden rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.


De eersten die voor Jezus zongen en Hem de eer brachten toen Jezus geboren werd waren de engelen. Nadat het nieuws aan de herders verteld was, was er een menigte van engelen die God de eer toe zongen. We hebben het niet letterlijk gehoord, maar dit koor van engelen heeft prachtig geklonken. Het maakt niet uit hoe je God aanbidt, maar als je God aanbidt dan is het perfect. Wij mogen het voorbeeld van de engelen navolgen. Het voorbeeld van God eren. We mogen met elkaar als gelovigen in koor het voortzetten om God te eren. We mogen zingen zodat het weerklinkt in de hemel. 

 

We zingen niet voor ons zelf, maar we zingen voor Jezus. Als er een kindje geboren wordt dan is er blijdschap. Er is een verrijking aan de wereld gekomen. Jezus kwam ook als kind. Een verrijking voor de wereld. Een grote verrijking, de grootte verrijking. Want Jezus bracht wat wij nodig hadden.  Als Hij kwam naar de aarde voor verzoening, voor vrede, om het licht te brengen. Glorie aan God, want door Jezus’ komst zijn wij rein geworden van zonden, zijn wij gered.

 

Laten we ons blijven verheugen om wat Jezus bracht, laten we niet stoppen God te aanbidden. Laten we het voorbeeld van de engelen volgen. Hij heerst in eeuwigheid en verdiend alle lof en eer tot in eeuwigheid!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom