Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer

 

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.
Vrede op aarde 't is vervuld;
Hij verzoent der mensen schuld.
Zing, o volken in het koor
dat weerklinkt de hemel door.
Zing het met een blijde stem
voor het kind van Bethlehem.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.

 

Hij die heerst in eeuwigheid,
Zoon van de gerechtigheid.
Van zijn vleugelen dalen neer
licht en leven, altijd weer.
Glorie aan de Zoon van God,
mens geworden om ons lot,
opdat wij van zonden rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.


De eersten die voor Jezus zongen en Hem de eer brachten toen Jezus geboren werd waren de engelen. Nadat het nieuws aan de herders verteld was, was er een menigte van engelen die God de eer toe zongen. We hebben het niet letterlijk gehoord, maar dit koor van engelen heeft prachtig geklonken. Het maakt niet uit hoe je God aanbidt, maar als je God aanbidt dan is het perfect. Wij mogen het voorbeeld van de engelen navolgen. Het voorbeeld van God eren. We mogen met elkaar als gelovigen in koor het voortzetten om God te eren. We mogen zingen zodat het weerklinkt in de hemel. 

 

We zingen niet voor ons zelf, maar we zingen voor Jezus. Als er een kindje geboren wordt dan is er blijdschap. Er is een verrijking aan de wereld gekomen. Jezus kwam ook als kind. Een verrijking voor de wereld. Een grote verrijking, de grootte verrijking. Want Jezus bracht wat wij nodig hadden.  Als Hij kwam naar de aarde voor verzoening, voor vrede, om het licht te brengen. Glorie aan God, want door Jezus’ komst zijn wij rein geworden van zonden, zijn wij gered.

 

Laten we ons blijven verheugen om wat Jezus bracht, laten we niet stoppen God te aanbidden. Laten we het voorbeeld van de engelen volgen. Hij heerst in eeuwigheid en verdiend alle lof en eer tot in eeuwigheid!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom