Opwekking 126 - Jezus vol liefde

 

Jezus vol liefde,
U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel
met ieder van ons.


Maak ons een volk Heer,
heilig en rein, dat U Heer,
volkomen steeds toegewijd zal zijn
.


God wil tot Zijn doel met jou komen. Hij heeft een plan voor jouw leven en daarmee wil Hij tot Zijn doel komen. En daarom stuurde Hij Jezus naar deze aarde en wil Hij je leiden, vol liefde. Als Heer van je leven, wil Hij het roer van je leven graag in Zijn handen nemen, zodat Hij je kan leiden naar elke plaats die belangrijk is.

 

En ons gebed is vandaag of Hij van ons een volk wil maken dat Hem is toegewijd. Dat wij Zijn volk zijn dat heilig en rein wil leven in toewijding aan onze Heer! Dat gebed, dat nemen we vandaag op onze lippen en we verlangen er naar om meer en meer heilig en rein te zijn en steeds meer in toewijding te leven voor Hem! En we bidden of God met Zijn kracht wil komen en ons wil vullen tot Zijn eer!

 

Als we dat bidden, maar ook toelaten, dan zal God tot Zijn doel komen met ieder van ons! Hoe heerlijk is dat?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom