"Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgenden."  (Markus 16:20)

Het is misschien wel een open deur, maar juist als het thema discipelschap niet de focus heeft die het moet hebben, verliest de kerk haar kracht. Je kunt meerdere teksten vinden in het Evangelieën waar Jezus heel duidelijk maakt wat de opdracht is van een discipel. Hij geeft meerdere keren de opdracht: "Maak de hele wereld tot discipelen." En in het Hogepriesterlijk gebed bidt Hij ook voor degenen die door hun (de discipelen) woorden in Hem zullen geloven. Een discipel leeft dus niet in de eerste plaats voor zichzelf. Misschien moet je zelfs wel zeggen dat een discipel helemaal geen kerkmens is. Daarmee zeg ik niet dat een discipel niet naar de kerk zou moeten gaan, maar een discipel is geen kerkmens.

Een discipel is iemand die in zijn manier van leven en doen op Zijn Meester lijkt. Dat betekent dus dat je wel aan de voeten van Jezus mag zitten om te luisteren en te leren. Het is alleen de vraag waarom je daar zou willen zitten. Het is heel opmerkelijk dat er maar heel erg weinig momenten zijn dat Jezus tegen Zijn discipelen zegt: Ga er nu maar eens een poosje rustig bij zitten. Misschien heb ik een aantal teksten gemist, maar Jezus zegt dat een keer op het moment dat Zijn discipelen hard aan het werk waren geweest voor het Koninkrijk. Op het moment dat ze terugkwamen zei Jezus toen: "Rust een weinig". Na gedane arbeid mag er dus ook wel rust zijn.

Jezus zelf heeft ook maar weinig momenten van rust gehad. De momenten dat Hij met Zijn Vader in gesprek was, maar verder lezen we maar weinig van rustmomenten van Jezus. Misschien die ene keer dat Hij lag te slapen in de boot. De vraag is waarvoor je op zondag in de kerk zit. Is de manier en het waarom van op zondag in de kerk zitten iets dat discipel waardig is. Ja, je mag bemoedigd worden en je moet regelmatig horen waar je vandaan komt. Maar als jij in de kerk zit om daar vooral zelf een goed gevoel te krijgen en vooral voor jezelf daar te zijn, dan gaat er iets mis. En ik geloof steeds meer dat de kerk ook daar een groot stuk van haar kracht is verloren. Teveel staat de mens in het middelpunt. En of dat de zondige mens is of de mens die vooral te horen krijgt dat God zo blij met hem is, maakt uiteindelijk niet veel uit. Er zijn eigenlijk maar twee hoofdthema's waar het in de kerk over zou moeten gaan. Het moet de plaats zijn waar God de eer en glorie krijgt en het moet de plaats zijn waar we opgebouwd worden. Niet om je daar fijn bij te voelen, maar opgebouwd worden om, zodra je de kerk weer verlaat, je taak als discipel op te nemen.

En wat doet een discipel? Die laat in alles zien en merken wie Jezus is en draagt Zijn Koninkrijk uit in woorden, maar ook in daden. De gaven van de Geest functioneren op elk moment dat dit nodig is in het werkveld van een discipel. En dat werkveld is de hele wereld die nog gewonnen moet worden voor Jezus. Maar zolang wij alleen voor onszelf in de kerk willen zitten, voor een fijn gevoel en het gevoel dat je niet al te veel moet, dan zijn we niet op het juiste spoor. De discipelen van Jezus werden geconfronteerd met hun ongeloof en angst, ze werden aan het werk gezet om het Koninkrijk zichtbaar te maken en ze mochten leren om dat ook weer door te geven. Het kan niet zo zijn dat je een gelovige bent voor jezelf. Een discipel heeft geleerd om de daden en het gedrag van zijn Meester te kopiëren. Als we dat leren en begrijpen, gaat er kracht van de kerk uit, omdat je in elke situatie je gaat afvragen wat jouw taak is in die situatie en je gaat afvragen wat Jezus je daarover heeft geleerd. 

Gebed: Heer, hier ben ik, niet voor mijzelf, maar om U en mijn naaste te dienen. Zegen mij, zodat ik een zegen kan zijn!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu