"Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgenden."  (Markus 16:20)

Het is misschien wel een open deur, maar juist als het thema discipelschap niet de focus heeft die het moet hebben, verliest de kerk haar kracht. Je kunt meerdere teksten vinden in het Evangelieën waar Jezus heel duidelijk maakt wat de opdracht is van een discipel. Hij geeft meerdere keren de opdracht: "Maak de hele wereld tot discipelen." En in het Hogepriesterlijk gebed bidt Hij ook voor degenen die door hun (de discipelen) woorden in Hem zullen geloven. Een discipel leeft dus niet in de eerste plaats voor zichzelf. Misschien moet je zelfs wel zeggen dat een discipel helemaal geen kerkmens is. Daarmee zeg ik niet dat een discipel niet naar de kerk zou moeten gaan, maar een discipel is geen kerkmens.

Een discipel is iemand die in zijn manier van leven en doen op Zijn Meester lijkt. Dat betekent dus dat je wel aan de voeten van Jezus mag zitten om te luisteren en te leren. Het is alleen de vraag waarom je daar zou willen zitten. Het is heel opmerkelijk dat er maar heel erg weinig momenten zijn dat Jezus tegen Zijn discipelen zegt: Ga er nu maar eens een poosje rustig bij zitten. Misschien heb ik een aantal teksten gemist, maar Jezus zegt dat een keer op het moment dat Zijn discipelen hard aan het werk waren geweest voor het Koninkrijk. Op het moment dat ze terugkwamen zei Jezus toen: "Rust een weinig". Na gedane arbeid mag er dus ook wel rust zijn.

Jezus zelf heeft ook maar weinig momenten van rust gehad. De momenten dat Hij met Zijn Vader in gesprek was, maar verder lezen we maar weinig van rustmomenten van Jezus. Misschien die ene keer dat Hij lag te slapen in de boot. De vraag is waarvoor je op zondag in de kerk zit. Is de manier en het waarom van op zondag in de kerk zitten iets dat discipel waardig is. Ja, je mag bemoedigd worden en je moet regelmatig horen waar je vandaan komt. Maar als jij in de kerk zit om daar vooral zelf een goed gevoel te krijgen en vooral voor jezelf daar te zijn, dan gaat er iets mis. En ik geloof steeds meer dat de kerk ook daar een groot stuk van haar kracht is verloren. Teveel staat de mens in het middelpunt. En of dat de zondige mens is of de mens die vooral te horen krijgt dat God zo blij met hem is, maakt uiteindelijk niet veel uit. Er zijn eigenlijk maar twee hoofdthema's waar het in de kerk over zou moeten gaan. Het moet de plaats zijn waar God de eer en glorie krijgt en het moet de plaats zijn waar we opgebouwd worden. Niet om je daar fijn bij te voelen, maar opgebouwd worden om, zodra je de kerk weer verlaat, je taak als discipel op te nemen.

En wat doet een discipel? Die laat in alles zien en merken wie Jezus is en draagt Zijn Koninkrijk uit in woorden, maar ook in daden. De gaven van de Geest functioneren op elk moment dat dit nodig is in het werkveld van een discipel. En dat werkveld is de hele wereld die nog gewonnen moet worden voor Jezus. Maar zolang wij alleen voor onszelf in de kerk willen zitten, voor een fijn gevoel en het gevoel dat je niet al te veel moet, dan zijn we niet op het juiste spoor. De discipelen van Jezus werden geconfronteerd met hun ongeloof en angst, ze werden aan het werk gezet om het Koninkrijk zichtbaar te maken en ze mochten leren om dat ook weer door te geven. Het kan niet zo zijn dat je een gelovige bent voor jezelf. Een discipel heeft geleerd om de daden en het gedrag van zijn Meester te kopiëren. Als we dat leren en begrijpen, gaat er kracht van de kerk uit, omdat je in elke situatie je gaat afvragen wat jouw taak is in die situatie en je gaat afvragen wat Jezus je daarover heeft geleerd. 

Gebed: Heer, hier ben ik, niet voor mijzelf, maar om U en mijn naaste te dienen. Zegen mij, zodat ik een zegen kan zijn!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu