Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij

 

Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.


Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

 

Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot 
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.


God weet alles van je, Hij kent je. Hij kent je door en door. Bij God is alles bekent. Dit kan een angstig gevoel oproepen of juist een rustgevend gevoel. Psalm 139 gaat over dit lied. David, de schrijver van Psalm 139, voelt zich begrepen door God omdat God alles weet. (139:2) God kent je door en door. En zoals je hier op aarde iemand door en door kent, dan begrijp je degene beter dan iemand die die persoon minder goed kent. Zo is het ook met God. Doordat Hij je door en door kent, begrijpt Hij jou. Hij weet wat er in je om gaat.


God is de enige die jou helemaal kent omdat Hij jou gemaakt heeft. Jij bent Zijn kunstwerk en zoals een kunstenaar zijn eigen kunstwerk kent, van hoe het ontstaan is tot het eind, zo kent God jou ook als Enige helemaal.

Naast dat God jou gemaakt heeft en je door en door kent, is Hij ook altijd bij jou. Waar je ook heen gaat. Van voor en van achter is God er en Zijn hand is op jou. Hij is om jou heen. 


God volgt jou op de weg die je gaat. Hij ziet waar je heen gaat, wat je doet, denk, zegt, voelt. Hij volgt je, Hij ziet je en begrijpt je. Het is goed om elke keer weer terug naar God te gaan. Hij heeft je gezien.

 

Het leven is een wonder. Het is een wonder hoe dat jij gemaakt bent. God kijkt vol liefde naar je, hoe je ook bent! Dank Hem voor wie jij bent. Hij heeft jou gemaakt. Je bent het kunstwerk van God, met Zijn handtekening erop. En daarom ben jij bijzonder!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom