Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij

 

Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.


Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

 

Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot 
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.


God weet alles van je, Hij kent je. Hij kent je door en door. Bij God is alles bekent. Dit kan een angstig gevoel oproepen of juist een rustgevend gevoel. Psalm 139 gaat over dit lied. David, de schrijver van Psalm 139, voelt zich begrepen door God omdat God alles weet. (139:2) God kent je door en door. En zoals je hier op aarde iemand door en door kent, dan begrijp je degene beter dan iemand die die persoon minder goed kent. Zo is het ook met God. Doordat Hij je door en door kent, begrijpt Hij jou. Hij weet wat er in je om gaat.


God is de enige die jou helemaal kent omdat Hij jou gemaakt heeft. Jij bent Zijn kunstwerk en zoals een kunstenaar zijn eigen kunstwerk kent, van hoe het ontstaan is tot het eind, zo kent God jou ook als Enige helemaal.

Naast dat God jou gemaakt heeft en je door en door kent, is Hij ook altijd bij jou. Waar je ook heen gaat. Van voor en van achter is God er en Zijn hand is op jou. Hij is om jou heen. 


God volgt jou op de weg die je gaat. Hij ziet waar je heen gaat, wat je doet, denk, zegt, voelt. Hij volgt je, Hij ziet je en begrijpt je. Het is goed om elke keer weer terug naar God te gaan. Hij heeft je gezien.

 

Het leven is een wonder. Het is een wonder hoe dat jij gemaakt bent. God kijkt vol liefde naar je, hoe je ook bent! Dank Hem voor wie jij bent. Hij heeft jou gemaakt. Je bent het kunstwerk van God, met Zijn handtekening erop. En daarom ben jij bijzonder!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom