Opwekking 517 - Gezegend zijn zij

 

Gezegend zijn zij
die wonen bij U;
altijd brengen zij U eer.
 
Gezegend zijn zij
die wonen bij U;
altijd brengen zij U eer.

 
Liever één dag in uw huis, o God
dan duizend buiten uw hof.
Liever als wacht bij de poorten staan
dan leven zonder God.
 
Mijn ziel verlangt naar de God die leeft
en naar uw heerlijkheid.
Mijn hele hart strekt zich uit naar U
naar uw aanwezigheid.


De plek waar we het beste kunnen schuilen, is bij God. Bij God is de beste plek om te zijn. Het is een plek waar we ons thuis mogen voelen. Psalm 84 gaat hier ook over. De dichter zegt hier zegt dat zijn hart bezwijkt om bij God te wonen. Bij God wonen is niet alleen in de hemel. Zeker, in de hemel zullen we voor eeuwig bij God wonen. Maar ook hier op aarde mogen we al bij God wonen. Zoals een mus een huis vind en een zwaluw een nest vindt waar het thuis hoort, zo mag jij ook een woning vinden bij God. In het Vaderhart zijn vele woningen. En ook jij mag daar woning maken. 

Psalm 84 zegt: Het is beter een dag bij God te wonen dan duizend elders. De dichter geeft hier aan wat het voor Hem betekend om bij God te wonen. Het betekend veel voor hem, zoveel dat hij liever een dag bij God dan duizend elders. Waarom? Dat staat in het vers erna. Daar staat omdat God een zon en een schild is en God genade en eer geeft. Maar ook dat God het goede aan je wil geven. Dat maakt voor de dichter waarom hij zo graag bij God wil wonen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom