Opwekking 117 - In het midden der gemeente

 

In het midden der gemeente
lofzing ik Uw Naam,min
want U bent de Heilige,
die troont op de lofzangen Israëls.
Laat ons denken aan zijn goedheid,
zijn barmhartigheid.
Laat zijn naam verhoogd zijn
hier op aard' en in eeuwigheid.
Lai, lai, lai, enz.


God troont op de lofzang van Israël, God troont ook op jouw lofzang. Gods troon is niet direct van goud of zilver, Gods troon is op jouw lofzang. Daar zit Hij op. Psalm 22 heeft het hier ook over. De hemel is daarom ook een plaats van aanbidding. Daar waar iedereen Hem aanbidt, wordt Gods troon gemaakt. 
Ook in de kerk bouwt God zijn troon. Als wij in de kerk, in de gemeente zingen tot eer van God, dan wordt de troon gebouwd op onze lofzangen. Het maakt niet uit hoe onze lofzangen zijn, hoe we God de lof brengen en het hoeft ook niet perfect.

 

Het is dus wel belangrijk dat we in de kerk God de lof brengen. In de kerk zijn we als gelovigen bijeen en komen we samen voor God. Juist dan is het belangrijk dat God zijn troon kan bouwen op de lofzang van de gemeente. De lofzang in de kerk is niet zomaar iets. Juist daarop kan God bouwen.  Laten we God in de gemeente verhogen zodat Zijn troon er in de gemeente kan zijn en God op de troon de gemeente leidt. 
Hier op aarde is het een voorproef, maar in de hemel zullen we altijd tot Gods eer zingen en troont God voor altijd op onze lofzangen. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom