Opwekking 117 - In het midden der gemeente

 

In het midden der gemeente
lofzing ik Uw Naam,min
want U bent de Heilige,
die troont op de lofzangen Israëls.
Laat ons denken aan zijn goedheid,
zijn barmhartigheid.
Laat zijn naam verhoogd zijn
hier op aard' en in eeuwigheid.
Lai, lai, lai, enz.


God troont op de lofzang van Israël, God troont ook op jouw lofzang. Gods troon is niet direct van goud of zilver, Gods troon is op jouw lofzang. Daar zit Hij op. Psalm 22 heeft het hier ook over. De hemel is daarom ook een plaats van aanbidding. Daar waar iedereen Hem aanbidt, wordt Gods troon gemaakt. 
Ook in de kerk bouwt God zijn troon. Als wij in de kerk, in de gemeente zingen tot eer van God, dan wordt de troon gebouwd op onze lofzangen. Het maakt niet uit hoe onze lofzangen zijn, hoe we God de lof brengen en het hoeft ook niet perfect.

 

Het is dus wel belangrijk dat we in de kerk God de lof brengen. In de kerk zijn we als gelovigen bijeen en komen we samen voor God. Juist dan is het belangrijk dat God zijn troon kan bouwen op de lofzang van de gemeente. De lofzang in de kerk is niet zomaar iets. Juist daarop kan God bouwen.  Laten we God in de gemeente verhogen zodat Zijn troon er in de gemeente kan zijn en God op de troon de gemeente leidt. 
Hier op aarde is het een voorproef, maar in de hemel zullen we altijd tot Gods eer zingen en troont God voor altijd op onze lofzangen. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom