Opwekking 515 - Look what the Lord has done

 

Look what the Lord has done
look what the Lord has done.
He healed my body,
He touched my mind,
He saved me just in time.
Oh, I'm gonna praise His name,
each day He's just the same;
come on and praise Him,
look what the Lord has done.


‘Kijk wat de Heer bij mij gedaan heeft!’ Daar gaat dit lied over. In dit lied gaat het erom dat je laat weten wat God gedaan heeft in je leven. Want als jij dat laat zien dan bemoedigt dat andere mensen weer. Dan zien andere mensen wat God kan doen.

In Handelingen 3:8-10 wordt er iemand genezen. En kijk dan wat de man doet als hij genezen is. De man springt op, gaat staan en gaat lopen en gaat de tempel in. En hij prijst God, hij springt en looft God. Deze man laat zien wat God gedaan heeft en de mensen hebben het gezien. Ze zijn zelfs verbaasd. Bedenk eens wat dat kan uitwerken op iemand als je dit laat zien. Ik denk dat het goed is als wij vaker aan mensen laten zien of weten wat God gedaan heeft in ons leven. Het is een bewijs dat Jezus leeft en dat Hij groter is dan wij kunnen denken of beseffen. Jouw verhaal kan een uitwerking hebben op het leven van iemand anders.

In Lukas 8: 39 is een man bevrijd. Jezus geeft dan de opdracht aan de man om te vertellen wat God gedaan heeft. En deze opdracht is niet alleen voor de man in Lukas 8. Maar de opdracht geldt voor ons allemaal. Wij hebben de opdracht om te vertellen van Jezus en wat Hij heeft gedaan. De man in Lukas 8 ging op weg en vertelde het overal in de stad wat Jezus had gedaan. 

Prijs Jezus voor wat Hij doet in je leven en wat Hij al gedaan heeft in je leven. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom