Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam

 

Jezus, Naam boven alle naam,
geweldige Redder,
verheerlijkte Heer.
Immanuël, God is met ons,
grote Verlosser, het Levende Woord.


Jezus is de Naam boven alle namen! Jezus heeft de Naam die boven alle namen staat omdat Hij zichzelf heeft vernederd, in een gedaante als een mens geworden is en gehoorzaam is geweest tot aan de kruisdood toe. Daarom heeft Jezus de Naam boven alle namen. (Fil. 2:5-11) God heeft Hem verhoogd en Hem de Naam gegeven boven alle namen. Geen Naam is hoger, groter en meer dan de Naam van Jezus!

 

Doordat Jezus de Naam boven alle namen is en er geen andere persoon is die een grotere naam dan Jezus heeft, zal elke knie zich buigen en elke tong belijden dat Jezus Christus, de Heer is! Als er een naam zou zijn die groter zou zijn dan de Naam van Jezus, welke waarde heeft de Naam van Jezus dan? Als er een naam groter is dan de naam van Jezus kan dan elke knie buigen voor Jezus en elke tong belijden dat Jezus Heer is? De grootste naam is de belangrijkste en wordt geëerd. Als er een grotere naam is dan Jezus dan krijgt God niet alle eer meer.

 

Omdat de grootste prestatie ooit heeft gegeven heeft Hij de grootste en hoogste naam gekregen en kan niemand Hem overtreffen. Want niemand kan en prestatie leveren zoals Jezus deed. En omdat er geen grotere naam is dan de Naam van Jezus, zal elke knie buigen voor Jezus en elke tong belijden dat Jezus Heer is. Of het nu hier op de aarde is of als het is als Jezus terug komt, de Naam van Jezus zal door iedereen verhoogd worden. En die Naam is Jezus en Hij is Redder, Heer, Immanuel, grote Verlosser, Levend Woord. 

 

You have no rival, You have no equal
Now and forever, God You reign
Yours is the Kingdom, Yours is the glory
Yours is the Name, above all names!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom