Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig

 

Heilig, heilig, heilig
is de Heer onze God.
Heilig, heilig, heilig
is de Heer onze God.
De aarde is vol van zijn glorie.   (3x)
Heilig is de Heer.


God is heilig. Het is een zin die we vaak horen. Maar begrijpen we wel wat dat precies inhoud? Heilig betekent apart gezet. God staat boven wat Hij geschapen heeft en staat apart. Maar iemand wordt ook heilig genoemd als die persoon een belangrijke positie heeft. God is ook heilig. God is heilig omdat Hij zonder zonden is. God is heilig omdat Hij God is. Hij is een God die niet veranderd en altijd dezelfde blijft. God is eeuwig.

 

In Openbaring 4 heeft Johannes een visioen over de troon van God. In vers 8 staan er dieren om de troon van God heen die God ook heilig noemen. Maar er wordt ook gezegd dat Hij Die is, Die was en Die komt. Hierin zie je dat God eeuwig en altijd is. God veranderd niet. God is en Hij was, onveranderd. En Hij komt. Hij komt als dezelfde God als die Hij nu is en die Hij is geweest. Er zit geen verschil in de God van vroeger en de God van nu. Hij is hetzelfde. Dat kan misschien lastig zijn als je een negatief beeld hebt van God. Dan is juist belangrijk om te zoeken wie God is en wat een God Hij voor jou wil zijn. God verandert niet en daarmee is Hij ook heilig.

 

De aarde vol van Gods glorie betekend dat de aarde vol is van de heerlijkheid van God. Dat de aarde vol is van de lof en aanbidding van God. Als Jezus terig komt zal de aarde vol van Zijn glorie zijn en zal God in heiligheid terug komen. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom