Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig

 

Heilig, heilig, heilig
is de Heer onze God.
Heilig, heilig, heilig
is de Heer onze God.
De aarde is vol van zijn glorie.   (3x)
Heilig is de Heer.


God is heilig. Het is een zin die we vaak horen. Maar begrijpen we wel wat dat precies inhoud? Heilig betekent apart gezet. God staat boven wat Hij geschapen heeft en staat apart. Maar iemand wordt ook heilig genoemd als die persoon een belangrijke positie heeft. God is ook heilig. God is heilig omdat Hij zonder zonden is. God is heilig omdat Hij God is. Hij is een God die niet veranderd en altijd dezelfde blijft. God is eeuwig.

 

In Openbaring 4 heeft Johannes een visioen over de troon van God. In vers 8 staan er dieren om de troon van God heen die God ook heilig noemen. Maar er wordt ook gezegd dat Hij Die is, Die was en Die komt. Hierin zie je dat God eeuwig en altijd is. God veranderd niet. God is en Hij was, onveranderd. En Hij komt. Hij komt als dezelfde God als die Hij nu is en die Hij is geweest. Er zit geen verschil in de God van vroeger en de God van nu. Hij is hetzelfde. Dat kan misschien lastig zijn als je een negatief beeld hebt van God. Dan is juist belangrijk om te zoeken wie God is en wat een God Hij voor jou wil zijn. God verandert niet en daarmee is Hij ook heilig.

 

De aarde vol van Gods glorie betekend dat de aarde vol is van de heerlijkheid van God. Dat de aarde vol is van de lof en aanbidding van God. Als Jezus terig komt zal de aarde vol van Zijn glorie zijn en zal God in heiligheid terug komen. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom