Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed

 

Looft de Heer, want Hij is goed.
Trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.


Om welke reden zou jij dit lied willen zingen? Waar ben jij dankbaar voor, waar heb jij Gods goedheid in gezien? We komen al richting het einde van dit jaar en dan blikken we vaak terug op het afgelopen jaar. Kijk eens terug op het afgelopen jaar en denk eens na over jou zegeningen, over Gods goedheid.

 

Dit lied komt ook in de Bijbel terug. In psalm 136. In die psalm is dit het refrein en wordt het na elk vers eigenlijk gezongen. En hierin staat een mooie zin: ‘Zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.’ Goedertierenheid betekent namelijk meer dan goedheid. Het betekend ook trouw en genade. En dat blijft bestaan in eeuwigheid. Het is iets waar wij ons aan vast mogen houden. God verlaat ons niet, maar zijn goedertierenheid blijft bestaan in eeuwigheid. Je hoeft niet te twijfelen aan Gods trouw en genade, het zal blijven bestaan in eeuwigheid.

 

God is goed omdat Hij trouw is in wat Hij doet, God is goed omdat Zijn goedertierenheid tot in eeuwigheid zal blijven bestaan. Dit is ook een reden om God te danken. Misschien wist je niet wat je moest antwoorden op de vraag waar je dankbaar voor was. Maar dan mag je danken omdat Gods goedertierenheid tot in eeuwigheid zal blijven bestaan. Ook voor jou. Er is altijd een reden om te danken, de reden dat Gods trouw, genade en liefde voor altijd blijft. Loof de Heer want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom