Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert

 

Halleluja, halleluja, halleluja,
de Heer regeert.
Halleluja, halleluja,
halleluja, de almachtige God regeert.
 
Ja, Hij toont aan ons zijn macht,
zijn overwinningen zijn groot;
de duisternis zal wijken in zijn naam.
Hij heeft het juk verbroken
en gevangenen bevrijd;
door zijn rechtvaardigheid zijn wij gered.
 
Halleluja, halleluja, halleluja,
de Heer regeert.
Halleluja, halleluja,
halleluja, de almachtige God regeert.


Daar kunnen we de Heer wel eens even voor prijzen en loven. En niet met een fluisterstem, maar met alles wat in ons is: Hij regeert! De Heer toont Zijn macht en kracht, Hij is Overwinnaar en omdat Hij dat is, mogen we wel eens echt de Heer loven en prijzen.

 

En wat voor overwinningen het zijn? De duisternis heeft het verloren en het Licht van de wereld overwon elke duisternis. En iedereen die in de macht van de duisternis is, daar verbreekt Jezus het juk van. Als je gevangen zit in de macht van de duisternis, weet dan dat het niet hopeloos is, want Jezus heeft al overwonnen en daarom is bevrijding zeker mogelijk!

 

En door de rechtvaardigheid, het leven zonder zonde en het dragen van de zonde aan het kruis, zijn wij gered. Wij leven, wij zijn bestemd om Hem groot te maken vanwege Zijn macht en kracht. En Hij regeert en daar geet ons ook rust, want door het regeren van de Heer, is er geen toeval meer over, maar heeft Hij alles onder controle.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom