Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert

 

Halleluja, halleluja, halleluja,
de Heer regeert.
Halleluja, halleluja,
halleluja, de almachtige God regeert.
 
Ja, Hij toont aan ons zijn macht,
zijn overwinningen zijn groot;
de duisternis zal wijken in zijn naam.
Hij heeft het juk verbroken
en gevangenen bevrijd;
door zijn rechtvaardigheid zijn wij gered.
 
Halleluja, halleluja, halleluja,
de Heer regeert.
Halleluja, halleluja,
halleluja, de almachtige God regeert.


Daar kunnen we de Heer wel eens even voor prijzen en loven. En niet met een fluisterstem, maar met alles wat in ons is: Hij regeert! De Heer toont Zijn macht en kracht, Hij is Overwinnaar en omdat Hij dat is, mogen we wel eens echt de Heer loven en prijzen.

 

En wat voor overwinningen het zijn? De duisternis heeft het verloren en het Licht van de wereld overwon elke duisternis. En iedereen die in de macht van de duisternis is, daar verbreekt Jezus het juk van. Als je gevangen zit in de macht van de duisternis, weet dan dat het niet hopeloos is, want Jezus heeft al overwonnen en daarom is bevrijding zeker mogelijk!

 

En door de rechtvaardigheid, het leven zonder zonde en het dragen van de zonde aan het kruis, zijn wij gered. Wij leven, wij zijn bestemd om Hem groot te maken vanwege Zijn macht en kracht. En Hij regeert en daar geet ons ook rust, want door het regeren van de Heer, is er geen toeval meer over, maar heeft Hij alles onder controle.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom