Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer

 

Al moet ik door het druk verkeer,
in spitsuren van de dag,
ik ben niet bang, want 'k weet mij omringd
van Jezus' eng'lenwacht.
De Heer kent de straten van de stad.
Hij leidt mij op weg naar huis.
Ik loop gerust, ik rij beschermd;
Hij brengt mij veilig thuis.


Waar we ook heen gaan, waar we ook zijn, wij mogen altijd om Gods bescherming vragen. Hij wil Zijn engelenwacht om ons heen zetten om ons te beschermen. Om ons heen is de bescherming van God! We hoeven niet bang te zijn. Ook als we niet weten waar we zijn, God kent de weg en Hij wil jou leiden.

 

God wil ons beschermen. Hij wil dat wij veilig zijn. En ondanks dat, voelen we ons misschien niet altijd veilig, overkomen ons dingen waardoor we denken niet veilig te zijn, voelen we ons niet beschermd. God beschermt ons misschien in zekere zin niet voor alles wat ons kan overkomen. Maar wat wij wel weten is dat Hij ons beschermt voor de boze, de duisternis. Want wij hebben de macht gekregen op te staan tegen de boze. Daar heeft Jezus voor aan het kruis gehangen. En daarmee bedoel ik niet dat we niet te maken hebben met de duisternis. We kunnen zeker te maken hebben met de duisternis, maar de duisternis heeft niet het laatste woord. God wil ons daar tegen beschermen. Hij heeft ons ook daar de kracht voor gegeven. Lees 2 Thessalonicenzen 3:3 maar. God zegt niet dat Hij ons zal bewaren voor al het boze op deze wereld, maar we voor de boze. Voor de duisternis. En in die kracht mogen wij gaan staan en vanuit leven. We mogen ons veilig weten bij God. God wil Zijn engelenwacht om ons heen zetten.

 

We hoeven niet bang te zijn want God is bij ons en wil ons beschermen. Hij zal ons niet alleen laten. In welke situatie we ook zitten mogen wij weten dat God bij ons is. En weten dat iemand bij je is, dat is ook een vorm van bescherming. Beschermt om alleen te strijden. We strijden namelijk niet alleen, God heeft al voor jou gestreden en strijd met ons mee. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom