Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer

 

Al moet ik door het druk verkeer,
in spitsuren van de dag,
ik ben niet bang, want 'k weet mij omringd
van Jezus' eng'lenwacht.
De Heer kent de straten van de stad.
Hij leidt mij op weg naar huis.
Ik loop gerust, ik rij beschermd;
Hij brengt mij veilig thuis.


Waar we ook heen gaan, waar we ook zijn, wij mogen altijd om Gods bescherming vragen. Hij wil Zijn engelenwacht om ons heen zetten om ons te beschermen. Om ons heen is de bescherming van God! We hoeven niet bang te zijn. Ook als we niet weten waar we zijn, God kent de weg en Hij wil jou leiden.

 

God wil ons beschermen. Hij wil dat wij veilig zijn. En ondanks dat, voelen we ons misschien niet altijd veilig, overkomen ons dingen waardoor we denken niet veilig te zijn, voelen we ons niet beschermd. God beschermt ons misschien in zekere zin niet voor alles wat ons kan overkomen. Maar wat wij wel weten is dat Hij ons beschermt voor de boze, de duisternis. Want wij hebben de macht gekregen op te staan tegen de boze. Daar heeft Jezus voor aan het kruis gehangen. En daarmee bedoel ik niet dat we niet te maken hebben met de duisternis. We kunnen zeker te maken hebben met de duisternis, maar de duisternis heeft niet het laatste woord. God wil ons daar tegen beschermen. Hij heeft ons ook daar de kracht voor gegeven. Lees 2 Thessalonicenzen 3:3 maar. God zegt niet dat Hij ons zal bewaren voor al het boze op deze wereld, maar we voor de boze. Voor de duisternis. En in die kracht mogen wij gaan staan en vanuit leven. We mogen ons veilig weten bij God. God wil Zijn engelenwacht om ons heen zetten.

 

We hoeven niet bang te zijn want God is bij ons en wil ons beschermen. Hij zal ons niet alleen laten. In welke situatie we ook zitten mogen wij weten dat God bij ons is. En weten dat iemand bij je is, dat is ook een vorm van bescherming. Beschermt om alleen te strijden. We strijden namelijk niet alleen, God heeft al voor jou gestreden en strijd met ons mee. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom