Opwekking 512 - Wij verhogen U

 

Wij verhogen U,
wij verhogen U,
wij verhogen U,
almachtig God;
U bent heilig,
Heer der heerlijkheid;
wij aanbidden U,
Heer van ons hart.

 
Wij roepen:
‘Waardig het Lam dat geslacht is,
alle rijkdom en wijsheid en eer.'
Kom en troon in ons hart,
dat buigt voor U alleen;
Heer, toon ons uw macht en regeer.
 
Refrein


God verhogen, het is een zin dat we vaak zingen of zeggen. Een vanzelfsprekende zin die we zingen of zeggen. Want als je gelooft, dan is het logisch dat je God verhoogt, toch?

Het is inderdaad goed om God te verhogen. Ik denk dat het daarbij wel goed is om te beseffen dat we God verhogen en waarvoor we Hem verhogen. Het is goed om God te verhogen en te prijzen omdat Hij het waard is. Hij is onze aanbidding waard. De reden waarom we God verhogen, prijzen en aanbidden is omdat Hij het Lam dat geslacht is, en Hij het waard is om alles te ontvangen wat Hem toekomt. In Openbaring 5:11 staat hier een Bijbeltekst over.


Hij is het Lam dat geslacht is en daarom is Hij het waard om aanbeden te worden. Psalm 22 is een psalm dat ook deels over het lijden van Jezus gaat. Daarin zien we dat God verlaten was van Zijn Vader. Hij was alleen. Hij was door Zijn Vader gestuurd om te lijden en te sterven en aan het ruis was Jezus alleen. Daarin heeft Jezus niet alleen een lichamelijke pijn geleden maar ook een geestelijk pijn, pijn van verlatenheid.

 

Jezus heeft intens geleden en daarom moeten wij Hem verhogen. Verhogen en aanbidden omdat Hij het voor ons over heeft gehad om door de pijn heen te gaan. Hij heeft een strijd gestreden voor ons en daarom is Hij onze aanbidding waard! 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom