Opwekking 512 - Wij verhogen U

 

Wij verhogen U,
wij verhogen U,
wij verhogen U,
almachtig God;
U bent heilig,
Heer der heerlijkheid;
wij aanbidden U,
Heer van ons hart.

 
Wij roepen:
‘Waardig het Lam dat geslacht is,
alle rijkdom en wijsheid en eer.'
Kom en troon in ons hart,
dat buigt voor U alleen;
Heer, toon ons uw macht en regeer.
 
Refrein


God verhogen, het is een zin dat we vaak zingen of zeggen. Een vanzelfsprekende zin die we zingen of zeggen. Want als je gelooft, dan is het logisch dat je God verhoogt, toch?

Het is inderdaad goed om God te verhogen. Ik denk dat het daarbij wel goed is om te beseffen dat we God verhogen en waarvoor we Hem verhogen. Het is goed om God te verhogen en te prijzen omdat Hij het waard is. Hij is onze aanbidding waard. De reden waarom we God verhogen, prijzen en aanbidden is omdat Hij het Lam dat geslacht is, en Hij het waard is om alles te ontvangen wat Hem toekomt. In Openbaring 5:11 staat hier een Bijbeltekst over.


Hij is het Lam dat geslacht is en daarom is Hij het waard om aanbeden te worden. Psalm 22 is een psalm dat ook deels over het lijden van Jezus gaat. Daarin zien we dat God verlaten was van Zijn Vader. Hij was alleen. Hij was door Zijn Vader gestuurd om te lijden en te sterven en aan het ruis was Jezus alleen. Daarin heeft Jezus niet alleen een lichamelijke pijn geleden maar ook een geestelijk pijn, pijn van verlatenheid.

 

Jezus heeft intens geleden en daarom moeten wij Hem verhogen. Verhogen en aanbidden omdat Hij het voor ons over heeft gehad om door de pijn heen te gaan. Hij heeft een strijd gestreden voor ons en daarom is Hij onze aanbidding waard! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom