Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig

 

'k Ben zo gelukkig
hoe word jij gelukkig?
'k ben zo gelukkig 
vertel mij toch waarom
'k ben zo gelukkig hoe word jij gelukkig 
ik wil het ook graag zijn
het is een wonder
wat is dat wonder?
is dat wonder dat gebeurd is ook voor mij?
Jezus stierf en redde mij
gaf zijn bloed en kocht mij vrij
dus kan ik gelukkig zijn...


Hoe gelukkig ben jij als kind van God? Hoe gelukkig ben jij ermee dat Jezus je redde? We gaan over dit lied niet veel zeggen, ik wil je uitdagen om er gewoon even over na te denken. Hoe gelukkig maakt het jou dat je gered bent? Dit hemelse geluk moet tot in je tenen door je heen gaan! Laat dit even stevig stromen, spreek het vandaag telkens eens even uit.

 

Waarom op deze manier? Ik geloof dat wij soms heel veel bezig zijn om anderen te overtuigen dat ze maar moeten geloven. Maar daarmee kom je bij die ander meestal niet erg veel verder. Natuurlijk kan de Heilige Geest door een woord ineens iemand in beweging zetten, maar veelal is discussie iets dat geen zin heeft. Maak die ander, door jouw getuigenis, eens deelgenoot van het feit dat jij intens, echt en puur gelukkig bent. Dat geluk gun jij ook die ander en waar die ander dit proeft, daar zal iets in beweging komen van verlangen om daar iets van te kennen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom