Opwekking 511- Heer van genade

 

Heer van genade
Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid,
openbaar in mij uw majesteit,
dan verkondig ik het wonder van uw naam
en mijn hart zal voor U zingen, Heer.


Geef mij woorden vol genade, Heer,
openbaar in mij uw kracht steeds meer,
dan weerspiegel ik het wonder van uw trouw
en mijn hart zal U aanbidden, Heer.

 

Refrein:
Heer van genade, goedheid en trouw,
God van gerechtigheid:
hemel en aarde buigen voor U,
Die troont in eeuwigheid.
U komt de dank toe, Koning en Heer,
de glorie en majesteit;
ik geef U mijn liefde,
ik geef U mijn hart
en bezing uw heerlijkheid.

 

Laat uw liefde in mij zichtbaar zijn,
maak mijn wezen nieuw en was mij rein,
laat uw leven in mij groeien elke dag
en mijn hart zal U aanbidden, Heer.

 

U bent Heer die heel de schepping leidt,
vol genade en gerechtigheid;
elke knie zal buigen,
elke tong belijdt
dat Jezus Christus is de Heer.


Biddend zingen en daarmee je hart voor de Heer openleggen. God aanbiddend bezingen als de Heer van genade. En wat een heerlijkheid is er in Hem en in Zijn genade. We bidden dat ons hart van die heerlijkheid vol zal worden. Dat de majesteit en glorie van onze Koning heel ons hart zal doortrekken en dat we niets anders kunnen dat het wonder van Zijn Naam verkondigen. Hij is Redder, Hij is Messias!

 

Het is de bedoeling dat wij ook in onze woorden groeien in woorden van genade. Niet dat we alleen de genadeboodschap laten klinken, maar dat wij ook echt genadig zijn voor anderen, ook in onze woorden en dat er zo steeds meer kracht door ons heen zichtbaar zal zijn. En tegelijk met ons bidden en verlangen, zingen we in het refrein de aanbidding uit voor onze God. De Heer is vol genade, goedheid en trouw. Hij is de God van gerechtigheid en alles buigt voor Hem.

 

En tegelijk bidden we of de liefde van Hem steeds meer door ons heen zichtbaar zal worden op aarde. En we weten dat in onze tijd, waar heel veel gebeurt, God de hele schepping leidt. Uiteindelijk zal de hele schepping met de heerlijkheid van God volmaakt vervuld worden. Er komt een moment dat iedereen zal zeggen: Jezus is Heer! Ook degenen die dat niet willen. En tot die dag, verlangen wij om steeds meer gevormd te worden naar Zijn beeld.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom