Opwekking 511- Heer van genade

 

Heer van genade
Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid,
openbaar in mij uw majesteit,
dan verkondig ik het wonder van uw naam
en mijn hart zal voor U zingen, Heer.


Geef mij woorden vol genade, Heer,
openbaar in mij uw kracht steeds meer,
dan weerspiegel ik het wonder van uw trouw
en mijn hart zal U aanbidden, Heer.

 

Refrein:
Heer van genade, goedheid en trouw,
God van gerechtigheid:
hemel en aarde buigen voor U,
Die troont in eeuwigheid.
U komt de dank toe, Koning en Heer,
de glorie en majesteit;
ik geef U mijn liefde,
ik geef U mijn hart
en bezing uw heerlijkheid.

 

Laat uw liefde in mij zichtbaar zijn,
maak mijn wezen nieuw en was mij rein,
laat uw leven in mij groeien elke dag
en mijn hart zal U aanbidden, Heer.

 

U bent Heer die heel de schepping leidt,
vol genade en gerechtigheid;
elke knie zal buigen,
elke tong belijdt
dat Jezus Christus is de Heer.


Biddend zingen en daarmee je hart voor de Heer openleggen. God aanbiddend bezingen als de Heer van genade. En wat een heerlijkheid is er in Hem en in Zijn genade. We bidden dat ons hart van die heerlijkheid vol zal worden. Dat de majesteit en glorie van onze Koning heel ons hart zal doortrekken en dat we niets anders kunnen dat het wonder van Zijn Naam verkondigen. Hij is Redder, Hij is Messias!

 

Het is de bedoeling dat wij ook in onze woorden groeien in woorden van genade. Niet dat we alleen de genadeboodschap laten klinken, maar dat wij ook echt genadig zijn voor anderen, ook in onze woorden en dat er zo steeds meer kracht door ons heen zichtbaar zal zijn. En tegelijk met ons bidden en verlangen, zingen we in het refrein de aanbidding uit voor onze God. De Heer is vol genade, goedheid en trouw. Hij is de God van gerechtigheid en alles buigt voor Hem.

 

En tegelijk bidden we of de liefde van Hem steeds meer door ons heen zichtbaar zal worden op aarde. En we weten dat in onze tijd, waar heel veel gebeurt, God de hele schepping leidt. Uiteindelijk zal de hele schepping met de heerlijkheid van God volmaakt vervuld worden. Er komt een moment dat iedereen zal zeggen: Jezus is Heer! Ook degenen die dat niet willen. En tot die dag, verlangen wij om steeds meer gevormd te worden naar Zijn beeld.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom