Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard

 

U houdt uw hand,
grote God op deez' aard.
Houdt uw machtige hand op uw schepping.
U schiep bergen en streken,
bronnen en beken.
O Heer, houdt uw sterke hand op mij!


U maakt tot regen de wolk,
van de regen de zee,
van de zee wolken weer,
opdat wij leven zouden, Heer.
U hebt de hemel en aard'in uw hand Heer.
O God, houdt uw sterke hand op mij!


Gods hand is op ons, Gods hand is op de schepping. De hand van God ligt over ons heen en beschermd ons. De hand van God heeft de controle. 
Gods hand die alles maakt, de bergen, de streken, de bronnen, beken, de zee, de rivieren. Gods hand maakte jou en mij.

 

God heeft alles gemaakt. Zijn hand maakte alles. Het mooie is dat de hand van God het niet alleen gemaakt heeft, maar dat de hand van God er ook over waakt. Zijn sterke hand is over ons. Dat betekend niet dat ons niets kan overkomen. Er kunnen ons dingen over komen die we niet willen, die pijn doen en die niet leuk zijn, maar dan mogen wij wel weten dat Gods hand ons niet loslaat. Gods hand houdt ons altijd vast.


Zijn hand heeft ook de controle. Hoewel we niet altijd het gevoel hebben dat God alles in de hand heeft, mogen we toch weten dat God alle controle heeft. God heeft alles gemaakt, de zee, de aarde, de mensen, de natuur en veel meer, zoals God alles heeft gemaakt in 6 dagen kan Hij ook met Zijn hand jouw leven in een keer omdraaien.

 

Het is goed om te vragen of God Zijn sterke hand op ons wil houden. Gods hand beschermd, leidt en we zijn er veilig onder. Zoals een kuiken veilig is onder de vleugels van zijn moeder, zo mogen wij ons veilig weten onder de handen van God. Gods hand is om jou heen. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom