Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen

 

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil is in U.


Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

 

Heer, doe uw wil in mij.


Is dat echt je verlangen? Elke dag de Heer prijzen met je hele hart. Dus eigenlijk voortdurend gericht zijn op het hart van de Heer in aanbidding en lofprijzing. Alles wat in je is, strekt zich uit naar de Heer. Alles wat echt van waarde is en wat te vinden is, dat is in Hem. Hoe meer jij je uitstrekt naar wat in Hem is, hoe meer zul je leren om Zijn wil te doen, maar ook zul je dan steeds meer leven met Hem.

 

Ik wil je vandaag (opnieuw) een vraag voorleggen: Wil jij je hele hart, ziel en leven geven van de Heer? Ik wil je vragen om hier even over na te denken en niet al te snel 'ja' te zeggen. Wil je even de tijd nemen om hier bewust over na te denken. Wil jij, alles wat je bent, geven aan de Heer? Als je dat echt wilt doen, dan mag de Heer ook je levensweg leiden en Zijn wil in jou gaan doen.

 

Die keus om je leven helemaal toe te wijden aan de Heer is een keus die je telkens weer opnieuw moet uitspreken en hoe meer je dit doet, hoe meer ruimte je de Heer kunt geven. Dan zingen we dit lied niet alleen, maar dan leven we er ook uit.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom