Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen

 

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil is in U.


Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

 

Heer, doe uw wil in mij.


Is dat echt je verlangen? Elke dag de Heer prijzen met je hele hart. Dus eigenlijk voortdurend gericht zijn op het hart van de Heer in aanbidding en lofprijzing. Alles wat in je is, strekt zich uit naar de Heer. Alles wat echt van waarde is en wat te vinden is, dat is in Hem. Hoe meer jij je uitstrekt naar wat in Hem is, hoe meer zul je leren om Zijn wil te doen, maar ook zul je dan steeds meer leven met Hem.

 

Ik wil je vandaag (opnieuw) een vraag voorleggen: Wil jij je hele hart, ziel en leven geven van de Heer? Ik wil je vragen om hier even over na te denken en niet al te snel 'ja' te zeggen. Wil je even de tijd nemen om hier bewust over na te denken. Wil jij, alles wat je bent, geven aan de Heer? Als je dat echt wilt doen, dan mag de Heer ook je levensweg leiden en Zijn wil in jou gaan doen.

 

Die keus om je leven helemaal toe te wijden aan de Heer is een keus die je telkens weer opnieuw moet uitspreken en hoe meer je dit doet, hoe meer ruimte je de Heer kunt geven. Dan zingen we dit lied niet alleen, maar dan leven we er ook uit.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom