Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons

 

Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.


O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.
 
Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.

 

De liefde van God zien wij in het kruis. De liefde van God komt tot uitdrukking aan het kruis. Jezus hing aan het kruis voor ons. En God de Vader liet het toe. Niet voor een paar mensen, maar voor iedereen, voor jou ook, deed Hij dat. Johannes 3:16 heeft daarin, denk ik, de kernzin ook te pakken: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar gered wordt’. Als jij gelooft in Jezus dan wordt Zijn liefde voor jou werkelijkheid. De liefde die God heeft voor jou kan Hij dan aan jou kwijt. 

 

In het dagelijks leven mogen wij het kruis voor ogen houden. Als het goed gaat, en als het moeilijker gaat. Als je naar het kruis kijkt dan zie je Gods liefde voor jou. Als je naar het kruis kijkt dan zie je dat je zonden vergeven zijn en dat je rein voor God bent. God ziet Jezus in jou en daarmee ziet Jezus niet jouw zonden, maar Jezus. 

Het kruis wordt dan jouw kracht. Als jij op Jezus ziet, op het kruis van Jezus dan mag je in dat geloof gaan staan en wordt het jouw kracht. Het is de kracht van God die dan door jouw leven heen werkt.

 

Door Zijn dood en opstanding heeft Hij overwonnen en daarmee heeft Hij ook echt alles overwonnen. In die overwinning mag jij ook gaan staan. Jezus heeft overwonnen en daarmee zijn jouw zonden, moeilijkheden, tekorten ook overwonnen. En als de zonde je aanklaagt of wat jou ook aanklaagt dan mag je delen in de overwinning van Jezus!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom