Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons

 

Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.


O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.
 
Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.

 

De liefde van God zien wij in het kruis. De liefde van God komt tot uitdrukking aan het kruis. Jezus hing aan het kruis voor ons. En God de Vader liet het toe. Niet voor een paar mensen, maar voor iedereen, voor jou ook, deed Hij dat. Johannes 3:16 heeft daarin, denk ik, de kernzin ook te pakken: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar gered wordt’. Als jij gelooft in Jezus dan wordt Zijn liefde voor jou werkelijkheid. De liefde die God heeft voor jou kan Hij dan aan jou kwijt. 

 

In het dagelijks leven mogen wij het kruis voor ogen houden. Als het goed gaat, en als het moeilijker gaat. Als je naar het kruis kijkt dan zie je Gods liefde voor jou. Als je naar het kruis kijkt dan zie je dat je zonden vergeven zijn en dat je rein voor God bent. God ziet Jezus in jou en daarmee ziet Jezus niet jouw zonden, maar Jezus. 

Het kruis wordt dan jouw kracht. Als jij op Jezus ziet, op het kruis van Jezus dan mag je in dat geloof gaan staan en wordt het jouw kracht. Het is de kracht van God die dan door jouw leven heen werkt.

 

Door Zijn dood en opstanding heeft Hij overwonnen en daarmee heeft Hij ook echt alles overwonnen. In die overwinning mag jij ook gaan staan. Jezus heeft overwonnen en daarmee zijn jouw zonden, moeilijkheden, tekorten ook overwonnen. En als de zonde je aanklaagt of wat jou ook aanklaagt dan mag je delen in de overwinning van Jezus!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom