Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus

 

Wij zingen van Jezus,
van Hem is alle macht.
Hij heeft op Golgotha
de wereld heil gebracht.
De Zoon van God is Hij
en aller heren Heer.
Wij zingen van Jezus
meer en meer.


In de aanbidding- en lofprijsliederen zingen wij van Jezus. Jezus, de Zoon van God. Maar Wie is Jezus nu eigenlijk? Van Wie zingen wij in onze liederen?
Wij zingen van Jezus, de Zoon van God. Hij heeft alle macht omdat Hij overwonnen heeft. Voor iemand die overwint hebben wij respect en zien wij hoog aan. Zo ook met Jezus. Jezus heeft alles overwonnen op Golgotha. Hij staat op de nummer een. En daarom verdient Hij het dat wij over Hem zingen. Jezus is de Zoon van God. God stuurde Jezus voor ons, Hij bracht het heil en Hij is Heer. Daarmee zien wij tegelijkertijd Gods liefdevolle Vaderhart. Welke vader heeft het er voor over om zijn zoon te laten doden voor mensen die zonden doen. God deed het, het Vaderhart van God heeft zoveel liefde dat Zijn liefde voor jou te groot was om jou te laten zoals je bent. 
Het is goed om van Jezus te zingen, om meer en meer van Hem te zingen.

 

Jezus is dol op jou. Hij wil jouw hart veroveren en het bezitten. Hij wil Heer zijn over jouw hart. Dat is de Jezus die wij dienen en waar wij van zingen. Jezus, die er naar verlangd om jouw Heer en Bruidegom te zijn. Van deze Jezus zingen wij! Halleluja!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom