Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem

 

Prijst Hem, prijst Hem.
Prijst Hem in de morgen,
prijst Hem in de middag.
Prijst Hem, prijst Hem,
prijst Hem tot de avond daalt.

 

Vertrouwt Hem.
Looft Hem.
Aanbidt Hem enz.

Hoe vaak prijs jij God, loof jij God, aanbidt jij God? In dit lied gaat het over de hele dag God prijzen, loven en aanbidden. Tot de avond valt. Prijs God, de hele dag door. Natuurlijk begrijp ik dat het lastig kan zijn om de hele dag God te prijzen. Maar ik denk dat dit lied daarin wel een meerwaarde heeft. Het lukt wellicht niet om de hele dag God te prijzen, maar het is wel goed om God een aantal keer per dag te prijzen. Dat hoeft niet lang, het kan ook goed. Je hoeft ook niet groot te denken, maar klein denken daarin kan ook! Prijs God als je wakker wordt, voor de nachtrust, voor de nieuwe dag. Prijs God in de middag; voor de afgelopen uren, prijs God tot de avond valt; voor wat Hij die dag gegeven heeft. Voor elk klein iets mag je God ook prijzen. Eigenlijk prijs je God zo heel de dag door.

 

Vertrouwt Hem. Vertrouw God de hele dag. Dat is iets wat wij wel de hele dag kunnen doen. Wat is vertrouwen?

 

 

Vertrouwen is geloven dat iemand eerlijk is, vertrouwen is geloven dat je op diegene kunt rekenen/bouwen, vertrouwen is geloof hebben in iemand. Zo maar een paar definities van vertrouwen. God mag je de hele dag vertrouwen. God zal altijd eerlijk blijven, Hij zal er de hele dag voor je zijn. Hij wil je helpen. En daar mag je op rekenen, op vertrouwen. God faalt niet en daarin mag je Hem vertrouwen. Van de ochtend tot de avond, vertrouw God. Wat je ook gaat doen, God wil je helpen.

 

Aanbidt, prijs en loof God om wie Hij is, om Zijn vertrouwen en Zijn goedheid! Van de ochtend tot in de avond.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom