Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem

 

Prijst Hem, prijst Hem.
Prijst Hem in de morgen,
prijst Hem in de middag.
Prijst Hem, prijst Hem,
prijst Hem tot de avond daalt.

 

Vertrouwt Hem.
Looft Hem.
Aanbidt Hem enz.

Hoe vaak prijs jij God, loof jij God, aanbidt jij God? In dit lied gaat het over de hele dag God prijzen, loven en aanbidden. Tot de avond valt. Prijs God, de hele dag door. Natuurlijk begrijp ik dat het lastig kan zijn om de hele dag God te prijzen. Maar ik denk dat dit lied daarin wel een meerwaarde heeft. Het lukt wellicht niet om de hele dag God te prijzen, maar het is wel goed om God een aantal keer per dag te prijzen. Dat hoeft niet lang, het kan ook goed. Je hoeft ook niet groot te denken, maar klein denken daarin kan ook! Prijs God als je wakker wordt, voor de nachtrust, voor de nieuwe dag. Prijs God in de middag; voor de afgelopen uren, prijs God tot de avond valt; voor wat Hij die dag gegeven heeft. Voor elk klein iets mag je God ook prijzen. Eigenlijk prijs je God zo heel de dag door.

 

Vertrouwt Hem. Vertrouw God de hele dag. Dat is iets wat wij wel de hele dag kunnen doen. Wat is vertrouwen?

 

 

Vertrouwen is geloven dat iemand eerlijk is, vertrouwen is geloven dat je op diegene kunt rekenen/bouwen, vertrouwen is geloof hebben in iemand. Zo maar een paar definities van vertrouwen. God mag je de hele dag vertrouwen. God zal altijd eerlijk blijven, Hij zal er de hele dag voor je zijn. Hij wil je helpen. En daar mag je op rekenen, op vertrouwen. God faalt niet en daarin mag je Hem vertrouwen. Van de ochtend tot de avond, vertrouw God. Wat je ook gaat doen, God wil je helpen.

 

Aanbidt, prijs en loof God om wie Hij is, om Zijn vertrouwen en Zijn goedheid! Van de ochtend tot in de avond.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom