Opwekking 407 - O, Heer mijn God

 

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

 

Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

 

 

 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

 

Refrein

 

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

 

Refrein


Mag ik je vandaag een opdracht geven, voordat je dit lied gaat zingen of gaat luisteren? Want we kunnen wel zingen dat wanneer we in verwondering de wereld zien die God heeft voortgebracht, maar dat kun je niet doen door alleen te zingen. Je zou dit lied eigenlijk pas moeten zingen vanuit de verwondering. En daarom wil ik je vragen om gewoon even je ogen dicht te doen en even te bedenken hoe groots de schepping is, maar ook hoe intens diep Jezus wilde lijden om elke gebrokenheid op aarde straks te kunnen herstellen.

 

Neem eens de tijd om echt te bedenken hoe het straks zal zijn als Jezus terugkomt in heerlijkheid, in glorie en in majesteit. Overdenk hoe groot God is, laat het je ziel vandaag eens een poosje raken en laat het je eens overweldigen. Richt je ook daarmee even op God, zodat Hij je ook nog meer kan laten zien dan wat jij al kunt bedenken, zodat er zoveel komt dat je echt helemaal verwondert raakt.

 

Op het moment dat dit gebeurt, ga dan, vanuit die verwondering, het refrein zingen: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: Hoe groot zijt Gij! Dan weet ik zeker dat het hele lied je heel diep en intens gaat raken. Dan juich je het uit: Hoe groot zijt Gij!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom