Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt

 

Gezegend Hij, die komt,
die komt in de naam des Heren.
Gezegend Hij, die komt,
die komt in de naam van God.
Hosanna, de Zoon van David.
Hosanna, de Zoon van David.
Hosanna, de Zoon van David.
Gezegend Hij, die komt.


Gezegend is Hij die komt! Jezus komt, de Zoon van David! Hosanna, de Zoon van David. Jezus werd onthaald met het hosanna. De mensen waren blij om Jezus te verwelkomen met hosanna. Letterlijk betekent het 'ontferm U' En met de komst van Jezus in Jeruzalem waren ze blij en riepen ze om ontferming omdat ze bukten onder de druk van de Romeinen en hoopten dat Jezus de nieuwe koning zou zijn.

 

Jezus komt terug. Hoe zie jij uit naar Zijn komst? Roepen wij ook: Hosanna, gezegend Hij die komt, Zoon van David. Hosanna is een juichkreet van geloof in ontferming. Verwelkomen wij Jezus met een juichkreet?
We mogen uitzien naar Zijn komst en Hem verwelkomen met een juichkreet.

 

Maar hoe verwelkomen wij Jezus in ons dagelijks leven? Hoe verwelkomen wij Hem als we Hem ‘zien’? Het is denk ik goed om God elke dag welkom te heten in ons leven. Als Jezus welkom is in je hert, iedere dag weer dan kan Hij binnenkomen. God dringt zich niet op. Hij wil dolgraag bij je binnenkomen en Hij zal aankloppen. Iedere dag weer. Als wij God iedere dag welkom heten dan kan Hij aan de slag. God kan ons verder vormen naar Zijn beeld en wil. Het is zo belangrijk om God elke dag weer binnen te laten zodat Hij verder kan met Zijn plan. Als jij ergens niet welkom bent, dan is het lastig om daar aan de slag te gaan. Geef God de kans om binnen te komen in je hart.

We mogen Jezus verwelkomen met ons hosanna. Hosanna aan Jezus Ben je klaar om Hem te verwelkomen als Hij terug komt en ben je klaar om Hem iedere dag weer te verwelkomen?  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom