Opwekking 505 - Vader van de schepping

 

Vader van de schepping,
volvoer uw eeuwige plan.
Maak ons een generatie
die overwinnen kan.
Heer, laat uw koninkrijk komen,
waar heel de schepping op wacht
en laat uw zalfolie stromen,
Heer, openbaar ons uw kracht.


Refrein:
Toon uw heerlijkheid in dit huis
tot een zegenend licht voor de volken.
Neem ons lied als reukoffer aan,
nu wij hier voor uw aangezicht staan.
 
Koning van de aarde,
maak ons een licht in de nacht
en laat de wereld ervaren:
de kerk is vol van uw kracht.
Heer raak ons aan en vorm ons,
maak ons sterk en bereid.
Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn;
dan zijn wij klaar voor de strijd.
 
Refrein

(m)     Bouw uw koninkrijk, (echo vr.)
(m)     kom in majesteit. (echo vr.)
(m)     Maak de aarde vol (echo vr.)
(allen) van Jezus' heerlijkheid.
 
Refrein

 

Toon uw heerlijkheid in dit huis (4x)

 

God wil Zijn plan door ons en in ons laten voltooien. Wij zijn een onderdeel van Zijn plan geworden. In ons en door ons voltooit God Zijn eeuwige plan.
Dit lied is eigenlijk een gebed naar God toe. Een gebed dat roept naar God om overwinning, om Zijn Koninkrijk. God zal Zijn Koninkrijk laten komen. En daarin wil Hij ons gebruiken. De schepping wacht op het Konikrijk van God. De wereld wacht op het Koninkrijk van God. Gods kracht is nodig in deze wereld. De zalfolie van God kan alleen helen. En juist dat heeft de wereld nodig.

 

Het is mooi dat wij als christenen een huis en een zegenend licht mogen zijn voor de volken, voor de mensen in deze wereld. En daarin hebben wij Gods heerlijkheid nodig. Zonder God kan dat niet. Laat Gods heerlijkheid in ons huis komen zodat wij een generatie zullen zijn die overwinnen kan, een generatie zijn waarin Gods kracht openbaar wordt, een generatie zijn waarin we tot zegen zijn in de wereld.

 

Als wij een licht in de nacht zijn dan ziet de wereld dat wij kerk zijn. We kunnen laten zien dat de kerk vol van Gods kracht is. We kunnen dat laten zien door een licht te zijn, door Gods kracht. 

 

Dit lied is een gebed, een verlangen. Het is goed om dit uit te spreken naar God. Het is een verlangen dat God in ons wil aanwakkeren. Hij zal ons klaar maken voor de strijd. We zullen sterk zijn in God. In Hem en door Hem hebben wij de kracht!    

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom