Opwekking 505 - Vader van de schepping

 

Vader van de schepping,
volvoer uw eeuwige plan.
Maak ons een generatie
die overwinnen kan.
Heer, laat uw koninkrijk komen,
waar heel de schepping op wacht
en laat uw zalfolie stromen,
Heer, openbaar ons uw kracht.


Refrein:
Toon uw heerlijkheid in dit huis
tot een zegenend licht voor de volken.
Neem ons lied als reukoffer aan,
nu wij hier voor uw aangezicht staan.
 
Koning van de aarde,
maak ons een licht in de nacht
en laat de wereld ervaren:
de kerk is vol van uw kracht.
Heer raak ons aan en vorm ons,
maak ons sterk en bereid.
Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn;
dan zijn wij klaar voor de strijd.
 
Refrein

(m)     Bouw uw koninkrijk, (echo vr.)
(m)     kom in majesteit. (echo vr.)
(m)     Maak de aarde vol (echo vr.)
(allen) van Jezus' heerlijkheid.
 
Refrein

 

Toon uw heerlijkheid in dit huis (4x)

 

God wil Zijn plan door ons en in ons laten voltooien. Wij zijn een onderdeel van Zijn plan geworden. In ons en door ons voltooit God Zijn eeuwige plan.
Dit lied is eigenlijk een gebed naar God toe. Een gebed dat roept naar God om overwinning, om Zijn Koninkrijk. God zal Zijn Koninkrijk laten komen. En daarin wil Hij ons gebruiken. De schepping wacht op het Konikrijk van God. De wereld wacht op het Koninkrijk van God. Gods kracht is nodig in deze wereld. De zalfolie van God kan alleen helen. En juist dat heeft de wereld nodig.

 

Het is mooi dat wij als christenen een huis en een zegenend licht mogen zijn voor de volken, voor de mensen in deze wereld. En daarin hebben wij Gods heerlijkheid nodig. Zonder God kan dat niet. Laat Gods heerlijkheid in ons huis komen zodat wij een generatie zullen zijn die overwinnen kan, een generatie zijn waarin Gods kracht openbaar wordt, een generatie zijn waarin we tot zegen zijn in de wereld.

 

Als wij een licht in de nacht zijn dan ziet de wereld dat wij kerk zijn. We kunnen laten zien dat de kerk vol van Gods kracht is. We kunnen dat laten zien door een licht te zijn, door Gods kracht. 

 

Dit lied is een gebed, een verlangen. Het is goed om dit uit te spreken naar God. Het is een verlangen dat God in ons wil aanwakkeren. Hij zal ons klaar maken voor de strijd. We zullen sterk zijn in God. In Hem en door Hem hebben wij de kracht!    

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom